Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜR ALGILARININ BELİRLENMESİNDE GÖRSEL METAFORLAR

VISUAL METAPHORS IN DETERMINING STUDENTS' CULTURAL PERCEPTIONS

ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜR ALGILARININ BELİRLENMESİNDE GÖRSEL METAFORLAR

 
Yazar : Sibel GÜVEN  Akın SABIR & Tuğçe İBAÇOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 79
Sayfa : 322-339
DOI Number: :
Cite : Sibel GÜVEN Akın SABIR & Tuğçe İBAÇOĞLU, (2023). ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜR ALGILARININ BELİRLENMESİNDE GÖRSEL METAFORLAR. Route Education and Social Science Journal , 79, p. 322-339. Doi: 10.17121/ressjournal.3371.
218    245


Özet
Eğitim kurumlarında çocukların sosyal, akademik, iletişim ve düşünme becerileri gibi birçok beceriyi geliştirmekle birlikte kendisinin ve içinde yaşadığı, etkilediği ve aynı zamanda etkilendiği kültürünün farkında olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin “kültür” algılarının görsel metaforlar yolu ile belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlesen araştırmada, ilkokul 3. ve 4. Sınıfa devam eden toplam 102 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırmada çocuklardan toplanan resimler kod, kategori ve temalarına ayrılarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz aşamasında veriler MAXQDA 2022 paket programına aktarılmış, tablolar halinde bulgular ve yorum bölümünde sunulmuştur. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak, öğrencilerin kültürü bir değer ve miras olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin görsel metafor oluştururken içinde yaşadıkları kültürden etkilendikleri ve çevreyi bir kültür öğesi olarak gördükleri ifade edilebilir. Ayrıca öğrencilerin kültür kavramını daha çok milli kültür öğeleriyle tanımladıkları dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
KÜLTÜR, İLK OKULLAR, GÖRSEL METAFORLARİ İÇERİK ANALİZİ

Abstract
In educational institutions, it is aimed that children develop many skills such as social, academic, communication and thinking skills, as well as being aware of themselves and the culture in which they live, influence and at the same time are affected. In this context, the aim of the research is; is to determine the "culture" perceptions of primary school students through visual metaphors. In the research, which was designed with case study, one of the qualitative research methods, a total of 102 students attending the 3rd and 4th grades of primary school constituted the study group of the research. In this research, the pictures collected from the children were analyzed by content analysis by dividing them into codes, categories and themes. During the analysis phase, the data were transferred to the MAXQDA 2022 package program and presented in the findings and comments section in tables. Based on the findings, it was concluded that the students perceived culture as a value and heritage. It can be stated that students are influenced by the culture they live in and they see the environment as a cultural element while creating visual metaphors. In addition, it is noteworthy that students define the concept of culture mostly with national cultural elements.

Keywords
Culture, primary school, visual metaphors, content analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri