Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME - DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI ve GÖRÜŞLERİ

COMPETENCY PERCEPTİONS OF SCİENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS IN RELATİON TO ASSESSMENT AND EVALUATİON TECHNİQUES AND THEİR OPİNİONS

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME - DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI ve GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Gülden AKDAĞ  & Servet EKMEKÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 253-273
DOI Number: :
Cite : Gülden AKDAĞ & Servet EKMEKÇİ, (2015). FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME - DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI ve GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 253-273. Doi: 10.17121/ressjournal.337.
7063    5406


Özet
Bu araştırma, fen ve teknoloji öğretmenlerinin geleneksel ve alternatif ölçme - değerlendirme tekniklerini kullanabilme düzeylerine ilişkin yeterlik algılarını ve bu yaklaşımlara ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini Adıyaman ili merkez ilçede görev yapan 90 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeterlik algılarını belirlemek için Fer, Bulut ve Dikmen (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ayrıca, örneklemden seçilen 6 fen ve teknoloji öğretmeni ile yarı- yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmanın nicel kısmını oluşturan ölçeğin analizi sonucunda; öğretmenlerinin geleneksel ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanabilmede kendilerini yeterli, alternatif ölçme- değerlendirme tekniklerini kullanabilmede ise yetersiz algıladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin yeterlik algılarının cinsiyet, hizmet yılları ve mezun olunan yükseköğretim programa göre değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel kısmını oluşturan görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kendilerini yeterli algılamadıkları; hizmet içi eğitimlerin uzman kişiler tarafından uygulamalı etkinliklerle birlikte belli aralıklarla düzenli bir şekilde verilmesini istedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme, Yeterlik Algısı, Fen ve Teknoloji Öğretmeni.

Abstract
This study aims at determining the competency perceptions of science and technology teachers in relation to using conventional and alternative assessment and evaluation techniques and their opinions about these approaches. It also aims at determining whether the competency perceptions of science and technology teachers vary according to sex, in-house training receiving assessment-evaluation course, higher education program from which they graduate, years of service and educational background. The sampling of the research carried out by using scanning model is composed of 90 science and technology teachers working in Adıyaman province and Merkez district. “Teachers’ Opinion Survey for Evaluation Aspect of Curriculum for the Year 2005” developed by Fer, Bulut and Dikmen (2005) was used in order to determine the competency perceptions of teachers in relation to assessment-evaluation. In addition, semistructured interview was conducted by 6 science and technology teachers selected from the sampling. As a result of the analysis of the scale that constitutes the quantitative part of the research, it was determined that teachers perceived themselves competent in using traditional assessment-evaluation techniques and incompetent in using alternative assessment-evaluation techniques. It was found out that competency perceptions of teachers varied according to sex, years of service and high education program from which they graduate. As a result of interviews that constitutes the qualitative part of the research, it was revealed that teachers did not perceive themselves as competent in assessment-evaluation applications and they wanted in-house trainings to be provided regularly and periodically by experts through practical activities. While some teachers think that programs from which they graduate do not affect their assessment-evaluation competencies, the others think that graduating from teachers’ college may increase their assessment-evaluation competencies.

Keywords
Assessment and Evaluation, Competency Perceptions, Science and Technology Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri