Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KULLANILAN OYUN ALANI DONATILARININ GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ MODELLERE GÖRE İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF PLAYGROUND EQUIPMENTS WHICH ARE USED IN TURKEY ACCORDING TO THE MODELS IN DEVELOPED COUNTRİES

TÜRKİYE’DE KULLANILAN OYUN ALANI DONATILARININ GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ MODELLERE GÖRE İNCELENMESİ

 
Yazar : Sinan AYAN  & Mehmet ULAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 130-145
DOI Number: :
Cite : Sinan AYAN & Mehmet ULAŞ, (2015). TÜRKİYE’DE KULLANILAN OYUN ALANI DONATILARININ GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ MODELLERE GÖRE İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 130-145. Doi: 10.17121/ressjournal.335.
10375    5054


Özet
Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmeler, şehirleşme, sosyal ağların yaygın kullanımı gibi etmenler çocukları hareketsiz yaşama teşvik etmekte, bu durumda çocuklarda birçok sağlık problemine davetiye çıkartmaktadır. Bu yüzden günümüz de oyun ve oyun alanlarının önemi bir kat daha artmaktadır. Fakat günümüz dünyasında betonlaşmanın hızla yaygınlaşması, çocukların oyun oynayabileceği alanları gün geçtikçe azaltmakta ve yok etmektedir. Bu çerçevede çalışmamızda, ülkemizdeki oyun alanlarının mevcut durumu incelenerek uluslararası oyun alanı ve donatı çeşitliliğinin karşılaştırılması yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda oyun alanları hakkında yapılan çalışmalar sentezlenerek, çocuk oyun alanları ve donatılarının mevcut koşulları analiz edilmiştir. Sonuç olarak çocuk oyun alanları tasarımı, donatı çeşitliliği ve mevcut durum açısından birçok ülkenin oldukça gerisinde kaldığımız görülmektedir. Ülkemizde oyun alanları oluşturulurken hem tasarım hem de uygulama aşamalarında önemli eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizdeki oyun alanları çocukların gelişimsel boyutları ve beklentileri göz ardı edilerek tasarlanmakta buda çocuklarımızın tek yönlü gelişimine neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Oyun, Oyun Alanı, Alan Donatıları, Çocuk Gelişimi

Abstract
The factors like technological developments, urbanisation and extensive usage of social network have been promoting the children to sedentary life, and then they are exposed to many health problems. So, the importance of game and playgrounds have been increasing much more. However, as the concretion in today’s world has became widespread, the playgrounds have been decreasing and disappearing. In this study, the situation of playgrounds in Turkey was examined and they were compared to the international playgrounds and equipment diversity. The present conditions of playgrounds and equipment were analysed by synthesising the studies on playgrounds on national and international fields. As a result, it occurred that we remained behind many countries with regard to the design of playgrounds, equipment diversity and present state. It was determined that while playgrounds were created, there were important deficiencies at designing and practice stages. The playgrounds in our country have been designed by ignoring the developmental size of children and their expectations, and so this has caused the one-way development of our children.

Keywords
Game, Playgrounds, Game Equipment, Child Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri