Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

STUDENT VİEWS RELATED TO EDUCATİVE COMİCS

EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Yavuz TOPKAYA  & Bayram YILAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 106-117
DOI Number: :
Cite : Yavuz TOPKAYA & Bayram YILAR, (2015). EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 106-117. Doi: 10.17121/ressjournal.333.
7560    2226


Özet
Eğlenceli bir öğrenme ortamının meydana gelebilmesi için günümüz okullarının birçok farklı unsuru sınıf ortamlarına taşıdıkları bilinmektedir. Özellikle öğreten ile öğrenen arasında etkili iletişimin kurulmasında, sosyal hayatta birey için gerekli olan birçok önemli bilginin bireylere aktarılması sürecinde ve sosyal, psikolojik ve bilişsel açılardan öğrenme sürecine pozitif yönde etkileri olan eğitici çizgi romanların sınıf ortamında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Yapılan bu araştırmanın amacı eğlenceli bir sınıf atmosferinin oluşturulmasında önemli bir yer tuttuğu düşünülen eğitici çizgi romanlar hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Hatay ili Dörtyol ilçe merkezinde yer alan Kara Hasan Paşa Ortaokulu’nda öğrenimlerini sürdüren 50 ortaokul 2. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılmış ve öğrencilere dağıtılan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki yedi adet açık uçlu soruya verdikleri cevaplar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: öğrencilerin büyük bir çoğunluğu daha önce hiç çizgi roman okumadıklarını, okumuş oldukları eğitici çizgi romanı beğendiklerini, eğitici çizgi romanlar aracılığıyla verilmek istenen iletilerin kısa ve net bir şekilde sunulduğunu, eğitici çizgi romanda yer alan karakterlerle özdeşim kurduklarını, eğitici çizgi romanlardaki dilin ders kitaplarındaki metinler gibi uzun olmadığını, eğitici çizgi romanların daha çok sayfadan oluşması gerektiğini ve eğitici çizgi romanların derse olan ilgiyi arttırarak okuma alışkanlığını kazandırdığı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitici çizgi roman, okuma alışkanlığı, ders kitabı

Abstract
The purpose of this study is to identify the students’ views about educative comics that have an important place for creating an entartaining classroom atmosphere. Study has been applied on 50 students in 6th grade in 2013-2014 academic year who are studying at Kara Hasan Pasa Secondary school located in Dörtyol county seat of Hatay province. Case study technique which belongs to qualitative research design has been used in the study and the answers the students gave to seven open-ended questions in the form of semi-structured interview has been resolved through content analysis. These results have been reached in accordance with data obtained at the end of the study: A great majority of students have expressed the opinion that they read comics never before, that they liked the educative comics they have read, that the message wanted to be given through educative comics is presented shortly and clearly, that they identify themselves with the characters involved in educative comics, that educative comic is not as long as the texts in the textbooks, that educative comics should consist of more pages, and that they increase the interest in the course and acquire the habit of reading.

Keywords
Educative Comics, Reading Habit, Textbook.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri