Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU YÖNETİMİ VE LİBERAL EKONOMİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

AN ASSESSMENT ON PUBLIC ADMINISTRATION AND LIBERAL ECONOMY

KAMU YÖNETİMİ VE LİBERAL EKONOMİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Ahmet TUNÇ  - Sibel HIZLI & Cem ENGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 487-494
DOI Number: :
Cite : Ahmet TUNÇ - Sibel HIZLI & Cem ENGİN, (2022). KAMU YÖNETİMİ VE LİBERAL EKONOMİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 487-494. Doi: 10.17121/ressjournal.3307.
428    425


Özet
1980’lerden itibaren Türk Kamu Yönetiminde yaşanan dönüşüm, kamu yönetimi anlayışında değişiklikleri meydana getirmiştir. Bu bağlamda devlet tarafından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerindeki beklentilerin değişmesi ile kamu yönetimi anlayışındaki etkinlik ve verimlilik kavramlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Kamu yönetimi anlayışında etkinlik ve verimlilik anlayışının değişimiyle kamu yönetiminde reformların yaşanmasına ve yeni kamu yönetimi anlayışının temellerinin atılmasında oldukça etkili olmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı devletin küçültülmesi, hantal, bürokratik, merkeziyetçi yapının yerine etkin, verimli, saydam, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada; etkinlik, verimlilik ve liberalizm kavramları açıklanmaya çalışılmış, liberal ekonominin, etkinlik ve verimlilik kavramlarının Türk Kamu Yönetimi üzerindeki etkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada betimsel metodoloji benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Etkinlik, Verimlilik, Liberalizm, Liberal Ekonomi, Kamu Yönetimi

Abstract
The transformation experienced in Turkish Public Administration since the 1980s has brought about changes in the understanding of public administration. In this context, the change in the expectations of the public services offered to the citizens by the state has brought with it the need to reorganize the concepts of efficiency and productivity in the understanding of public administration. With the change in the understanding of efficiency and productivity in the understanding of public administration, it has been very effective in the reforms in public administration and in laying the foundations of the new public administration approach. The new public administration approach has come to the forefront of an effective, efficient, transparent, citizen-oriented management approach instead of the downsizing of the state and the cumbersome, bureaucratic and centralized structure. In this study; The concepts of efficiency, productivity and liberalism have been tried to be explained, and the effect of liberal economy, efficiency and productivity on Turkish Public Administration has been tried to be examined. In this study, descriptive methodology was adopted.

Keywords
Efficiency, Efficiency, Liberalism, Liberal Economy, Public Administration

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri