Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN KENDİ KENDİNE (ÖZ) LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF TEACHERS' SELF (SELF) LEADERSHIP (SELF) LEVELS

ÖĞRETMENLERİN KENDİ KENDİNE (ÖZ) LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Filiz SİVRİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 250-269
DOI Number: :
Cite : Filiz SİVRİ , (2022). ÖĞRETMENLERİN KENDİ KENDİNE (ÖZ) LİDERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 250-269. Doi: 10.17121/ressjournal.3279.
88    202


Özet
Araştırma ; 2019-2020 Eğitim Öğtetim Yılı içerisinde Ankara ili içerisinde devlete bağlı resmi ilkokul ve orta okullarda görev yapan 216 öğretmene tesadüfi yöntemle dağıtılmış, kendi kendine liderlik ölçeği anketi uygulanmıştır. Bu araştırma ile öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik davranışlarını saptamak ve bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Kendi Kendine (Öz) Liderlik Ölçeği (Atik.S, 2015) aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programdan faydalanılmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik davranışlarını saptamaya çalışılmış ve bazı değişkenlere göre farkındalık düzeyleri araştırılmıştır. Öğretmenlerin kendi kendine (öz) liderlik düzeylerinin araştırma bulguları çerçevesinde bir öğretmenin yüksek düzeyde kendi kendine liderlik yeteneğine sahip olmasının kendisine ve öğrencilerine hatta topluma sağlayacağı faydaların olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu faydaların; kendi kişisel gelişiminin yolunu açan, öğrencilerine olumlu bir model olan, özgüveni ve mesleki farkındalığı yüksek, empati ve iletişim becerisi yüksek, araştırma ve sorgulama düzeyi yüksek, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, takım çalışmalarını organize edebilen ve bu takımı peşinden sürükleyebilme becerisine sahip bir öğretmen modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen tüm bu sonuçlar araştırma hipotezinin; İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz kendilik değerlendirmelerinin öz liderlik davranışlarına pozitif yönde etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, kendi kendine liderlik, öğretmen lider.

Abstract
Research ; A self-leadership scale questionnaire was randomly distributed to 216 teachers working in state primary and secondary schools in Ankara in the 2019-2020 Academic Year. With this research, it is aimed to determine the self-leadership behaviors of teachers and to examine them according to some variables. Research data were obtained through the Self-Leadership Scale (Atik.S, 2015). SPSS 20.0 package program was used in the analysis of the data. In this study, it was tried to determine the teachers' self-leadership behaviors and their awareness levels were investigated according to some variables. Within the framework of the research findings of teachers' self-leadership levels, it was concluded that a high level of self-leadership ability of a teacher has benefits for himself, his students and even the society. paving the way for his own personal development, being a positive model for his students, high self-confidence and professional awareness, high empathy and communication skills, high level of research and questioning, critical, reflective and creative thinking skills, ability to organize teamwork and lead this team emerges as a teacher model. All these results obtained in the research hypothesis; It shows that the self-evaluation of teachers working in primary schools has a positive effect on self-leadership behaviors.

Keywords
Teacher, self-leadership, teacher leader.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri