Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL GÜVENİN DEĞİŞİME DİRENÇ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON RESISTANCE TO CHANGE AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR

ÖRGÜTSEL GÜVENİN DEĞİŞİME DİRENÇ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 
Yazar : Tuğçe GÖNÜLAL  & Adnan CEYLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 192-210
DOI Number: :
Cite : Tuğçe GÖNÜLAL & Adnan CEYLAN, (2022). ÖRGÜTSEL GÜVENİN DEĞİŞİME DİRENÇ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 192-210. Doi: 10.17121/ressjournal.3277.
123    219


Özet
Bu araştırma örgütsel güvenin değişime direnç ve yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Örgütsel güven kavramı, kişilerin örgütsel ilişkiler ve davranışlara yönelik beklentileri olarak tanımlanmaktadır. Değişime direnç, örgütsel bir değişimi benimsemeyen, değişimin gerçekleşmesine katkı sağlamayan, üstelik değişime engel olmak isteyen bir çalışan davranışı olarak ifade edilmektedir. Yenilikçi iş davranışı ise çalışanların yenilikçi fikirleri ile başlayan ve yeni ürünlerin, yöntemlerin ve üretim süreçlerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla devam eden genel davranış süreci olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel güven, başarıyı sağlayabilmek ve devam ettirebilmek için belirleyici bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Yapılan çalışma dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda örgütsel güven, ikinci kısımda değişime direnç, üçüncü kısımda yenilikçi iş davranışı kavramları incelenmiş olup, dördüncü kısımda ise ilgili kavramlarının birbirleri ile olan ilişkileri ve birbirleri üzerindeki etkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmaya ve bulgularına yer verilmiştir. Bu araştırma gönüllülük esasıyla Kocaeli ili otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki beyaz yaka çalışanların katılımıyla yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde örgütsel güvenin değişime direnç ve yenilikçi iş davranışı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Güven, Örgütsel Güven, Değişim, Direnç, Değişime Direnç, Yenilik, Yenilikçi Davranış, Yenilikçi İş Davranışı

Abstract
This research was conducted to determine the effect of organizational trust on resistance to change and innovative work behavior. The concept of organizational trust is identified as individuals expectations for organizational relations and behaviors. Resistance to change is expressed as an employee behavior that does not adopt an organizational change, does not contribute to the realization of change and also wants to prevent change. Innovative work behavior is defined as the general behavior process that starts with the innovative ideas of the employees and continues with the creation and implementation of new products, methods and production processes. Organizational trust is considered as a determining factor for achieving and maintaining success. The study consists of four parts. In the first part; organizational trust, in the second part; resistance to change, in the third part; the concepts of innovative work behavior are examined, and in the fourth part, the research and findings of the related concepts to determine the relationships with each other and the effects on each other are included. The research was carried out on a volunteer basis between 17.02.2022 and 09.04.2022 with the participation of white-collar employees in companies operating in the automotive sector in Kocaeli. As a result of the analysis, it has been determined that organizational trust has a statistically significant effect on resistance to change and innovative work behavior.

Keywords
Trust, Organizational Trust, Change, Resistance, Resistance to Change, Innovation, Innovative Behavi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri