Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF SHARED LEADERSHIP LEVELS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF VARIOUS DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Yazar : Mustafa Birkan KÜREŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 75
Sayfa : 181-191
DOI Number: :
Cite : Mustafa Birkan KÜREŞ , (2022). İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 75, p. 181-191. Doi: 10.17121/ressjournal.3274.
124    268


Özet
Araştırma, ilkokul yöneticilerinin paylaşılan liderlik düzey algısının öğretmenlerin bakış açısından öğretmenlerin demografik özellikleri bağlamında tespit edilmesine yönelik yapılmıştır. Nicel araştırmalardan betimsel tarama modelinde, Ankara ili Altındağ ilçesi resmi ilkokullarında tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilen 144 ilkokul öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin demografik verilerini elde etmek amacıyla oluşturulan “kişisel bilgi formu” ile paylaşılan liderlik düzeyinin tespitine yönelik “okul örgütlerinde paylaşılan liderlik ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin paylaşılan liderlik düzeyinin tüm alt boyutlarıyla yüksek düzeyde olduğu, ilkokul yöneticilerinin paylaşılan liderlik düzeyi algısının öğretmenlerin cinsiyet, meslekî kıdem, branş, eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul liderliği, paylaşılan liderlik, dağıtımcı liderlik, ilkokul.

Abstract
The research was conducted to determine the shared leadership level perception of primary school administrators from the perspective of teachers in the context of teachers' demographic characteristics. In the descriptive survey model of quantitative research, it was carried out with the participation of 144 primary school teachers selected according to the random sampling method in the official primary schools of Altındağ district of Ankara. As a data collection tool, the "personal information form" created to obtain the demographic data of the teachers and the "shared leadership scale in school organizations" were used to determine the shared leadership level. In the research, it was concluded that the shared leadership level of the school administrators was high with all sub-dimensions, and the perception of the shared leadership level of the primary school administrators did not make any difference according to the variables of teachers' gender, professional seniority, branch, and education level.

Keywords
School leadership, shared leadership, distributed leadership, primary school.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri