Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN MESLEKİ ÖĞRENMESİNDE OKUL MÜDÜRÜ ROLLERİ

SCHOOL HEAD ROLES IN TEACHER VOCATIONAL LEARNING

ÖĞRETMEN MESLEKİ ÖĞRENMESİNDE OKUL MÜDÜRÜ ROLLERİ

 
Yazar : Cafer UÇAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 222-234
DOI Number: :
Cite : Cafer UÇAR , (2022). ÖĞRETMEN MESLEKİ ÖĞRENMESİNDE OKUL MÜDÜRÜ ROLLERİ. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 222-234. Doi: 10.17121/ressjournal.3192.
281    330


Özet
Öğretmen mesleki öğrenmesinde okul müdürü rollerinin incelenmesiyle günümüzde öğretmenlerin mesleki öğrenmelerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan araştırma, Ordu ili Ünye ilçesi sınırları içerisinde bulunan ortaokullarda görev yapan ve ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 15 (on beş) öğretmenin katıldığı ve durum çalışması (fenemonoloji) modeliyle yürütülmüş nitel araştırmadır. Araştırmacı tarafından alan yazın incelemesiyle elde edilen açık uçlu 5 (beş) sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla çevrimiçi sistem yardımıyla veriler toplanmış, içerik analizi yöntemiyle tema ve kod oluşturularak geçerli boyutlar ekseninde gruplandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların yani öğretmenlerin genellikle hizmet içi kurs ve seminer ile mesleki gelişim sağladıkları, özellikle mesleki gelişimlerinde okul yöneticisinin örnek olması gerektiği, genel olarak okul yöneticilerinin gelişimlerine katkı sağlamadığı, mesleki gelişim için okul yöneticileriyle sık sık görüştükleri, çoğunlukla mesleki gelişim için okulda mesleki çalışma yapılmadığı sonucu elde edilmiştir. Tüm katılımcıların ortak görüşü, müdürün öğretmenlere karşı destekleyici tutumunun, olumlu tutumunun ve iletişiminin öğretmenlerin mesleki öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri olduğudur. Öğretmenlerin mesleki gelişim için müdürden destek ve rehberlik bekledikleri görülmektedir. Aynı zamanda, bazı öğretmenler müdürün adil ve düşünceli olması gerektiğini vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler
Mesleki gelişim, mesleki eğitim, okul müdürü, öğretmen

Abstract
The research, which was prepared to draw attention to the professional learning of teachers in today's professional learning by examining the roles of school principals in teacher professional learning, is a qualitative research conducted with the case study (phenemonology) model, in which 15 (fifteen) teachers working in secondary schools within the borders of Ordu province Ünye district and determined by criterion sampling method participated. Data were collected with the help of the online system through a semi-structured interview form consisting of 5 (five) open-ended questions obtained by the researcher through the literature review, and grouped in the axis of valid dimensions by creating a theme and code with the content analysis method. According to the research findings, the participants, namely teachers, generally provide professional development with in-service courses and seminars, the school administrator should set an example especially in their professional development, they do not contribute to the development of school administrators in general, they frequently meet with school administrators for professional development, they mostly work professionally at school for professional development. obtained as a result of not. The common view of all participants is that the principal's supportive attitude, positive attitude and communication towards teachers is one of the most important factors in the professional learning process of teachers. It is seen that teachers expect support and guidance from the principal for professional development. At the same time, some teachers emphasized that the principal should be fair and considerate

Keywords
Professional development, vocational training, school principal, teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri