Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EDEBİYAT-MAKİNE İLİŞKİSİNE NAZIM HİKMET RAN’IN MAKİNALAŞMAK VE TALİP APAYDIN’IN SARI TRAKTÖR İSİMLİ METİNLERİ ÜZERİNDEN BAKMAK

LOOK AT THE RELATIONSHIP BETWEEN LITERATURE AND MACHINERY THROUGH THE TEXTS OF NAZIM HIKMET RAN ON MACHINE BUILDING AND TALIP APAYDIN ON YELLOW TRACTOR

EDEBİYAT-MAKİNE İLİŞKİSİNE NAZIM HİKMET RAN’IN MAKİNALAŞMAK VE TALİP APAYDIN’IN SARI TRAKTÖR İSİMLİ METİNLERİ ÜZERİNDEN BAKMAK

 
Yazar : Abdullah ACEHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 288-301
DOI Number: :
Cite : Abdullah ACEHAN , (2022). EDEBİYAT-MAKİNE İLİŞKİSİNE NAZIM HİKMET RAN’IN MAKİNALAŞMAK VE TALİP APAYDIN’IN SARI TRAKTÖR İSİMLİ METİNLERİ ÜZERİNDEN BAKMAK. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 288-301. Doi: 10.17121/ressjournal.3186.
583    525


Özet
Dünyanın gelişip değişmesiyle birlikte insan hayatı da değişime uğramıştır. Hayatın veya yaşam şeklinin değişmesine sebep olan etkenlerden biri de makinelerdir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde kendisini göstermeye başlayan makineler, özellikle 20. yüzyıldan itibaren varlığını daha çok hissettirir. İnsan hayatında varlığını bu kadar hissettiren bu makineler, doğal olarak edebiyata da yansır. Bu yansımanın bir neticesi olarak ortaya çıkan bu çalışmada; Türk edebiyatından, biri nazım diğer nesir türünden iki eser üzerinden -modernizm merkezli olarak- makinenin köy hayatına girişi ve onu etkileyişi ele alınmıştır. İncelemede ele alınan nazım ve nesir türünden eserlerin merkezinde köy hayatı vardır. Köy hayatıyla ifade edilmek istenen ise toprağın, tarımın makineye olan ihtiyacıdır. Toprağın makineye olan ihtiyacının giderilmesi süreci, bu süreç ile köye gelen makinenin köy hayatına, köyün düşünce dünyasına olan etkileri anlatılmıştır. Genel kabul görmüş bir bakış açısına göre gelişmenin ilk basamaklarından biri olarak kabul edilen makine, gayet doğal olarak köy yerine şehirlerde bulunan fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır. Fakat burada bahse konu olan iki eserin müellifleri, herhalde kalkınmanın köyden başlayacağını düşündükleri için olsa gerek, ülkenin ilerlemesi için makinenin önemini, şehir hayatı yerine köy hayatı üzerinden vermeyi tercih etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, şiir, roman, köy, tarım, makine

Abstract
Along with the development and change of the world, human life has also undergone changes. One of the factors that cause a change in life or lifestyle is machines. Machines, which began to manifest themselves in the first quarter of the 19th century, have made their existence more felt, especially since the 20th century. These machines, which make their presence felt so much in human life, naturally also influenced literature. As a result of this effect, in this study; one of the Turkish literature and the other prose genre through two works - centered on modernism - the entry of the machine into life and its impact are discussed. Village life is at the center of the works of both the nazim genre and the prose genre considered in the review. The main thing to be expressed when we say village life is the need for land, agriculture and machinery. The process of eliminating the need of the soil for the machine, the effects of the machine coming to the village on the village life and the thought world of the village are described. The village instead of machine to be used in factories in cities, essential for a country's development, while it is interesting how two literary; probably because they think that it must be from the village of the country will start development for the advancement of the importance of the machine, instead of village life over city life have given.

Keywords
Literature, poetry, novels, villages, agriculture, machinery

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri