Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

VIEWS OF PRE-SERVICE TEACHERS RELATED TO TEACHER’S QUALITIFICATIONS (SAMPLE OF ADIYAMAN UNIVERSITY)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 
Yazar : Esen Turan ÖZPOLAT  - Birsen BAĞÇECİ & Berna KARAKOÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 617-629
DOI Number: :
Cite : Esen Turan ÖZPOLAT - Birsen BAĞÇECİ & Berna KARAKOÇ, (2015). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Route Education and Social Science Journal , 5, p. 617-629. Doi: 10.17121/ressjournal.318.
6564    2528


Özet
Özel uzmanlık bilgisi gerektiren bir meslek olarak tanımlanan öğretmenlik için bir takım özel yeterliliklere sahip olunması gerekmektedir. Bu özel yeterlik de ancak özel bir öğretim süreciyle desteklenebilmektedir. Ülkemizde ve dünyada bu amaca yönelik özel öğretim süreci eğitim fakülteleri aracılığıyla sağlanabilmektedir. Ancak eğitim fakülteleri bu yeterlikleri sağlarken öğretmen adaylarının da bu yeterlikler hakkında ne derece bilinçli oldukları önem arz etmektedir. Bu görüşten hareketle araştırmanın genel amacı; öğretmen adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden sıkça yararlanılan görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubu Adıyaman Üniversitesi, İlköğretim Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümünün çeşitli programlarının 4. (son) sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşup adaylarla konu ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler; görüşme yapılan öğretmen adaylarının tercihine göre video ya da ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve kodlaması yapılmıştır. Kodlar kullanılarak yorumlamalara gidilmiştir. Sonuç olarak genel itibariyle 4. sınıf öğretmen adaylarının öğretmen niteliklerinden haberdar oldukları ve bu niteliklerden olumlu şekilde bahsettikleri kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Nitelikleri, Öğretmenlik, Etkili Öğretmen, Nitel Çalışma

Abstract
Teaching is a profession that requires special expertise and has some special proficiencies. This special proficiency can only be supported in the special teaching process. The special teaching process can be provided through the education faculties in our country and around the world. However, while providing these proficiencies in education faculties,it is important that how conscious preservice teachers are about the proficiencies.From this point the purpose of this research is to present the opinions of teachers on teacher qualifications. In this study, interview technique that is commonly used and one of the techniques of qualitative research method is used. The study group of this study consisted of the students who are in the 4th classes of department of education sciences and department of elemantary in Adıyaman University and the interviews were conducted about the subject. The interviews were recorded in the video or audio recording device and put down on a paper according to the preferences of the teachers. Data that put on a paper was evaluated and coded with the descriptive analysis method and content analysis. Interpretations were made by using the codes. As a result, in general preservice teachers in the 4th classes are aware of the teachers qualifications and mention these qualifications positively.

Keywords
Teacher Qualifications, Teaching, Effective Teacher, Qualitative Study

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri