Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

A REVIEW OF WRITING METHODS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

 
Yazar : Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  & Cabbar AYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 369-390
DOI Number: :
Cite : Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK & Cabbar AYDIN , (2022). ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME. Route Education and Social Science Journal , 72, p. 369-390. Doi: 10.17121/ressjournal.3165.
596    580


Özet
Bu araştırmanın amacı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında kullanılan Türkçe ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinde ön plana çıkan yazma yöntemlerini belirlemektir. Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu araştırmada ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki yazma etkinlikleri incelenen dokümanları oluşturmuştur. Araştırmada ölçüt örnekleme yöntemi yoluyla ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki yazma etkinliklerine odaklanılmıştır. Yazma yöntemlerine ilişkin veriler toplanırken “ilgili tema, o temadaki metinlerin başlıkları, yazma yöntemi ve bu yazma yöntemine yönelik geliştirilen etkinlik” şeklinde bir sıralama uygulanmıştır. Bu sıralamaya göre toplanan veriler işlenmiş, sınıflandırılmış ve içerik analiziyle analiz edilmiştir. İncelenen ortaokul Türkçe ders kitapları arasında yazma becerisine yönelik etkinlik sayısı bakımından ilk sırada 6. sınıf (f= 45) kitabı yer almakta, bunu sırasıyla 5. sınıf (f= 38) , 7. sınıf (f= 35) ve 8. sınıf (f= 33) takip etmektedir. Araştırma sonucunda güdümlü yazma ve özetleme yöntemlerinin tüm sınıf düzeylerindeki ders kitaplarının yazma etkinliklerinde sırasıyla en çok ön plana çıkan yöntemler olduğu saptanmıştır. Not alma, boşluk doldurma, serbest yazma, kontrollü yazma, yaratıcı yazma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma yöntemlerine ise yazma etkinliklerinde yer verilmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma etkinlikleri, yazma yöntemleri, ortaokul Türkçe ders kitapları.

Abstract
The aim of this research is to determine the writing methods that come to the fore in the writing activities in the Turkish textbooks used in the 5th, 6th, 7th and 8th grades of secondary schools in the 2021-2022 academic year. In this study, in which the document analysis method was used, the writing activities in the secondary school Turkish textbooks created the documents examined. The research focused on writing activities in secondary school Turkish textbooks through criterion sampling method. While collecting data on writing methods, a ranking was applied as "the relevant theme, the titles of the texts in that theme, the writing method and the activity developed for this writing method". According to this order, the collected data were processed, classified and analyzed by content analysis. Among the examined secondary school Turkish textbooks, the 6th grade (f= 45) book ranks first in terms of the number of activities for writing skills, followed by the 5th grade (f= 38) , 7th grade (f= 35) and 8th grade (f= 35) textbooks, respectively. f= 33) follows. As a result of the research, it was determined that guided writing and summarizing methods were the most prominent methods in the writing activities of textbooks at all grade levels, respectively. It was determined that the methods of note-taking, filling in the blanks, free writing, controlled writing, creative writing, and reconstructing a text with their own words were not included in the writing activities.

Keywords
Writing activities, writing methods, secondary school Turkish textbooks.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri