Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FANTASTİK DİŞİL MİZAH BAĞLAMINDA NAZLI ERAY ÖYKÜLERİNDE İHTİYACA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEN ERKEK / CEP BOY SEVGİLİ

MAN/ POCKET SIZE DARLING SHAPED ACCORDING TO NEEDS IN NAZLI ERAY'S STORIES IN THE CONTEXT OF FANTASTIC FEMALE HUMOR

FANTASTİK DİŞİL MİZAH BAĞLAMINDA NAZLI ERAY ÖYKÜLERİNDE İHTİYACA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEN ERKEK / CEP BOY SEVGİLİ

 
Yazar : Ülkü ELİUZ  & Arzu KÜÇÜKOSMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 341-368
DOI Number: :
Cite : Ülkü ELİUZ & Arzu KÜÇÜKOSMAN , (2022). FANTASTİK DİŞİL MİZAH BAĞLAMINDA NAZLI ERAY ÖYKÜLERİNDE İHTİYACA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEN ERKEK / CEP BOY SEVGİLİ. Route Education and Social Science Journal , 72, p. 341-368. Doi: 10.17121/ressjournal.3160.
544    466


Özet
Türk edebiyatında fantastik yazının önemli temsilcilerinden Nazlı Eray, roman, öykü, masal türlerindeki eserlerinde gerçek ile düş, şimdi ile dün arasında alışılagelmiş kurgu düzeninin dışına çıkarak metinler oluşturur. Gerçeğin olağan akışın/ alışılagelmişin dışında ancak ondan tamamen koparılmadan birleştirildiği bu anlatılarda mekân ve zamandan muaf tutulan dizgesel aktarım görüngülenir. Aynı şablona farklı hikâyelerin monte edilmesi şeklindeki hikâyelerde bir direniş aracı olarak kullanılan feminist eleştiri ile fantastik ve mizah sentezlenir. Benzer konu ve yaklaşım korunarak fantastik dişil mizah ile kadın ve erkek ilişkilerinde görülen problemler, günlük hayatta birlikte olması mümkün olmayan kişilerin bir araya getirilmesi biçiminde anlatılır. Mevcut sorun bireyselcilikten evrenselciliğe evrilirken cinsiyet odaklı sorunlar karşısında hiçbir sınıfın üstünlüğünün geçerli olmadığı ileri sürülür. Nazlı Eray’ın öykülerinde mizahla buluşturulan fantastik tutum, doğaüstü varlıklar ya da sıradışı bakış açısına sahip kadın ve erkeklerin aynı sorun etrafında birleştirilmesi ile entrik kurguya taşınır. Toplumun en alt ve en üst katmanından seçilen kadın-erkek ilişkileri, mevcut kabulleri yıkan bir yaklaşımla kadın anlatıcı tarafından fantastik düzeydeki öyküler üzerinden sunulur. Bu çalışmada Nazlı Eray’ın Hazır Dünya ve Aşk Artık Burada Oturmuyor kitaplarında yer alan “Çok Üzülen Fotoğraf”, “Copa Cabana”, “Yaralı Fotoğraf”, “Revani”, “Seni Seviyorum”, “Taksim Meydanı”, “Gülen Gözler Pastanesi”, “Dün Gece ve Bu Sabah”, “Rüya Sokağı”, “Unutmayı Başlatma Düğmesi”, “Adamkaçtı”, “Pazartesi Gecesi Düşü”, “Anıları Paylaşmak”, “Hücre Mühendisi”, “Mutluluk Kliniği”, “Erkek İade Reyonu” ve “Kıl Arşivi” adlı on yedi öykü fantastik dişil mizah yöntemiyle çözümlenecektir. Böylece gerçeklikten kaçtığı fantastik uzamda sevgilisini ya da eşini istediği zaman “cep boy” şeklinde yaratan anlatıcı kadının kendi lehine tasarladığı dünyada toplumsal cinsiyet kalıplarının kuşatmasında kalma sürecinin farklı görünümleri fantastik ve mizah çerçevesinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Feminizm, Fantastik, Mizah, Fantastik Dişil Mizah, Nazlı Eray Öyküsü.

Abstract
Nazlı Eray, one of the important representatives of fantastic writing in Turkish literature, creates texts in the genres of novels, stories and fairy tales by going beyond the usual fictional order between reality and dream, now and yesterday. In these narratives, in which reality is combined outside of the ordinary flow but without being completely separated from it, systematic transfer, which is exempt from space and time, occurs. Feminist criticism, which is used as a means of resistance, is synthesized with fantasy and humor in stories in which different stories are mounted on the same template. Preserving a similar theme and approach, fantastic feminine humor and the problems seen in the relationships between men and women are told in the form of bringing together people who cannot be together in daily life. While the current problem evolves from individualism to universalism, it is argued that no class is superior in the face of gender-oriented problems. The fantastic attitude, which is brought together with humor in Nazlı Eray's stories, is carried into an intrigue fiction by combining supernatural beings or men and women with extraordinary perspectives around the same problem. The male-female relations, selected from the lowest and highest layers of the society, are presented by the female narrator through fantastic stories with an approach that destroys existing assumptions. In this study, seventeen stories named “Çok Üzülen Fotoğraf”, “Copa Cabana”, “Yaralı Fotoğraf”, “Revani”, “Seni Seviyorum”, “Taksim Meydanı”, “Gülen Gözler Pastanesi”, “Dün Gece ve Bu Sabah”, “Rüya Sokağı”, “Unutmayı Başlatma Düğmesi”, “Adamkaçtı”, “Pazartesi Gecesi Düşü”, “Anıları Paylaşmak”, “Hücre Mühendisi”, “Mutluluk Kliniği”, “Erkek İade Reyonu” and “Kıl Arşivi” which are included in Nazlı Eray's books Hazır Dünya and Aşk Artık Burada Oturmuyor, will be analyzed with the method of fantastic feminine humor. Thus, the different aspects of the process of staying under the siege of gender stereotypes in the world designed by the narrator woman, who creates her lover or husband as a "pocket size" whenever she wants, in the fantasy space where she escapes from reality, will be evaluated within the framework of fantastic and humor.

Keywords
Feminism, Fantastic, Humor, Fantastic Feminine Humor, Nazlı Eray’s Story.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri