Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’ÂN’DA “USR” VE “YÜSR” KAVRAMLARINA SEMANTİK BİR YAKLAŞIM

A SEMANTICAL APPROACH TO THE CONCEPTS OF "USR" AND "YUSR" IN THE QUR'AN

KUR’ÂN’DA “USR” VE “YÜSR” KAVRAMLARINA SEMANTİK BİR YAKLAŞIM

 
Yazar : Mekki SOLMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 72
Sayfa : 288-300
DOI Number: :
Cite : Mekki SOLMAZ , (2022). KUR’ÂN’DA “USR” VE “YÜSR” KAVRAMLARINA SEMANTİK BİR YAKLAŞIM. Route Education and Social Science Journal , 72, p. 288-300. Doi: 10.17121/ressjournal.3152.
419    481


Özet
Bu araştırma, “usr” ve “yüsr” kavramlarının sözcüksel anlamlarını, bunlardan türetilen kelimeleri ve kavramları, bağlamsal anlamları, “usr” ve “yüsr” kelimelerinin eğitim alanında kullanımlarını ve genel anlamda türevlerini bilmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, aynı zamanda İslamî eğitim bilimine dayanarak “usr” ve “yüsr” kavramlarının anlamlarına dini açıdan bir bakışla okuyucuyu düşünmeye sevk etmesini de hedeflemektedir. “Usr” ve “yüsr” kavramları Kur’ân’da birçok anlamda kullanılmaktadır. Genel olarak “usr” kavramı “zorluk”; “yüsr” kavramı ise “kolaylık” anlamında kullanılır. Zira zorluk ve kolaylık hayatın tüm alanlarında karşılaşılan bir durumdur. Kur’ân’ın “usr” ve “yüsr” kavramlarına çizdiği anlam çerçevesinde aslolan husus kolaylık olup zorluk ise arızî ve geçicidir. Bundan dolayıdır ki kişi çekilen her zorluktan kurtulmak için bir çaba ortaya koymalıdır. Ortaya konulan bu çabayla kazanılan bir işin kıymeti de çok daha iyi bilinecektir. Kolay bir şekilde elde edilen işlerin kıymeti bilinmez. “Usr” ve “yüsr” kavramları Kur’ân’da değişik türevleriyle sıkça kullanılan kavramlardandır. Dünya hayatı birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman her işin bir kolay tarafı olduğu gibi bir zorluk tarafı da görülmektedir. Her zorluktan sonra bir kolaylığın gelmesi Kur’ânî bir anlayıştır. Zorluğa katlanarak kolaylığa ulaşılmaktadır. İman edip, salih amel işleyen ve güzel ahlaklı olan herkese bir kolaylığın sağlanacağı Kur’ân’da ifade edilmektedir. Sağlanacak bu kolaylık ise sabrın sonucunda elde edileceği belirtilmektedir. Aksi durumda ise yani inkâr, kötü amel ve ahlaksızlık durumunda ise kişiye zorluk verileceği zikredilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Kur’ân, Usr, Yüsr, Semantik.

Abstract
This research aims to know the lexical meanings of the concepts "usr" and "yusr", the words and concepts derived from them, their contextual meanings, the use of the words "usr" and "yusr" in the field of education and their derivatives in general. The research also aims to make the reader think with a religious view of the meanings of the concepts of "usr" and "yusr" based on the science of Islamic education. The concepts of "usr" and "yusr" are used in many senses in the Qur'an. In general, the concept of "usr" is "difficulty"; The concept of "yusr" is used in the sense of "convenience". Because difficulty and convenience are encountered in all areas of life. Within the framework of the meaning drawn by the Qur'an to the concepts of "usr" and "yusr", the main thing is convenience and difficulty is purient and temporary. Therefore, one must make an effort to get rid of every difficulty suffered. The value of a job gained through this effort will also be much better known. The value of easily obtained work is unknown. The concepts of "usr" and "yusr" are commonly used in the Qur'an with different variants. The life of this world brings with it many difficulties. From this point of view, there is an easy side to everything as well as a difficulty side. It is a Quranic understanding that ease comes after every difficulty. The difficulty is achieved by folding ease. It is expressed in the Qur'an that ease will be provided to all who believe, do good deeds and have good morals. It is stated that this convenience will be obtained as a result of patience. Otherwise, it is mentioned that in case of denial, bad deeds and immorality, the person will be challenged.

Keywords
Tafsir, Qur'an, Usr (Hardship), Yüsr (Ease), Semantic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri