Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKULLARDAKİ BEDEN EĞİTİMİ MÜFREDATININ UYGULANABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM IN SECONDARY SCHOOLS THE APPLICABILITY OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS EXAMINATION OF VIEWS )

Yazar : Uğur ŞENTÜRK  & Kadir KOYUNCUOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 606-616
9472    5191


Özet
Araştırmada Çanakkale il ve ilçelerindeki Ortaokullardaki Beden Eğitimi Yeni Öğretim Programının Uygulanabilirliği İle İlgili Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi ve uygulanabilirlik düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, Çanakkale il ve Biga, Gelibolu, Ezine, Küçükkuyu ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan 16 kadın, 42 erkek toplam (n=58) beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmanın deseni tarama deseni olup, Bilgiler anket yolu ile toplanmıştır. Araştırmada beden eğitimi dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin Şirin ve ark.(2008) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirliği teyit edilmiş ve Erdoğdu, M., Öçalan, M., tarafından anket üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak 39 maddelik “Öğretmen Anket Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular Erkek öğretmen (n=42) yaş ortalaması (X=42,47, SS=8.12) . Kadın öğretmenin (n=16) yaş ortalaması (X=37.62, SS=6.47). Toplam öğretmenin yaş ortalaması ise (X=41.13, SS=7.95) olarak hesaplanmıştır. Bulgulara bakıldığında; Kadın beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin erkek beden eğitimi ve spor öğretmenlerine göre “beden eğitimi programı genel amaçları, kazanımlar, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutlarının” daha yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Görev yapmakta olan erkek öğretmenlerin ortalama olarak geneli en yüksek “kazanımlar” boyutuna en düşük ise “ölçme ve değerlendirme” boyutuna cevap verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucu ise, beden eğitimi programı genel amaçları, kazanımlar, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutların düşük düzeyde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bulgulara bakıldığında; kadın beden eğitimi öğretmenlerinin erkek beden eğitimi öğretmenlerine göre beden eğitimi programı genel amaçları, kazanımlar, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutlarının daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi, Müfredat, Öğretim Programı

Abstract
The Research is aimed to investigate the Physical Education in Secondary Schools in the districts and province of Çanakkale and to investigate the level of applicability of the new Teaching Program aplicability and the views of the the Physical activities. This study, were applied on 16 females, 42 males (t = 58) physical education and sports teachers who were serving in secondary schools in Çanakkale province and districts of Biga, Gallipoli, Ezine and Küçükkuyu. The scanning design of the study, was that the data were collected throughout surveys. In this research for the purpose of investigating the teaching program of the pysical activities course Sirin and Ark. (2008) were concerned by the developement and in confirmation of the validity and reliability of the survey form and Erdoğdu, M., Öçalan, made any necessary corrections on the surveys to form a 39- items “ Teachers Survey Form”. The arithmetical average and the standard deviation values were used in the the analysis of the data. The findings obtained in the research shows that male teachers (T = 42), average age (X = 42.47, SS = 12.08). and Female teachers (t = 16), average age (X = 37.62, SS = 6.47). The average age of the total teachers was calculated as (X = 41.13, SD = 7.95). The findings; according to The physical education and sports women teachers and to the physical education and sports male teachers physical education program general aims, was found that it has a higher level of achievements, learning and teaching process,and in terms of dimensions of measurement and evaluation. Generally, the findings has sowed that the average of male teachers who were involved responded to the highest as "achievements" and the lowest dimensions is the "measurement and evaluation". The results of the research, it was concluded that the there is low level to the physical education program general aims, as achievements, learning and teaching process, the dimensions of measurement and evaluation. In other findings; according to The physical education and sports women teachers and to the physical education and sports male teachers physical education program general aims, was found that it has a higher level of achievements, learning and teaching process,and in terms of dimensions of measurement and evaluation.

Keywords
Physical Education, Curriculum, Teaching Program

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri