Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METAPHYSICAL AND ONTOLOGICAL CHART OF THE EARLY MEDIEVAL PERIOD

ORTA ÇAĞIN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİN METAFİZİK VE ONTOLOJİK TABLOSU

METAPHYSICAL AND ONTOLOGICAL CHART OF THE EARLY MEDIEVAL PERIOD

 
Yazar : Gülüse AKSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 198-206
DOI Number: :
Cite : Gülüse AKSOY , (2022). METAPHYSICAL AND ONTOLOGICAL CHART OF THE EARLY MEDIEVAL PERIOD. Route Education and Social Science Journal , 71, p. 198-206. Doi: 10.17121/ressjournal.3133.
657    540


Özet
Varlık öğretisi olan ontoloji, metafizik ile ortak ve sınır konuları ele alır. Metafiziğin kavranması, hakikatin dışa vurması olarak ontolojiyi içerir ve felsefi düşünüşün en temel araştırma alanını oluşturur. Tarihsel ve kültürel bağlamlarda gelişip değişiklik arz eden söz konusu alanlar, Orta Çağın da dahil olması üzere geleneksel metafizik olarak adlandırılan büyük bir sistemin başlangıç döneminde birbirine içkindir. Önemli bir metafizik unsur olan bu içkinliğin temellendirilmesindeki öz farkı nedeniyle geleneksel metafiziğin başlangıç dönemi için görünür adıyla nitelendirilebilen metafizik, Hıristiyanlığın ortaya çıkmasıyla aşkın metafizik olarak ayırt edilebilir yönde değişime uğrar. Orta Çağ düşünürlerinin varlıktan söz ettiklerinde, düşünce yapılarında metafizik unsura rastlamak her zaman mümkündür. Burada açıklanmaya tabii tutulması gereken mesele, Orta Çağın metafizik ve varlık tablosunda Eflâtunculuk ile Aristotelesciliğin uzlaşmasını sağlayan koşullar, özellikler doğrultusunda belirlenen insanın konumudur. Bu çalışmada, mutlak aşkın olan Orta Çağın metafizik unsurun ve insanın varlıktaki gerçek yerinin konumlandırılması dolayısıyla dönemin sosyal, felsefi, tarihsel ve kültürel şartlarının birbirileriyle ilintili olarak ele alınması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Metafizik, varlık, insanın konumu, Eflâtunculuk, Aristotelescilik.

Abstract
Ontology, which is the doctrine of essence, covers common issues with metaphysics as well as borderline subjects. Comprehension of metaphysics includes ontology as the manifestation of truth that constitutes the most fundamental research area of philosophical thinking. The fields in question that developed and changed in historical and cultural contexts, were intertwined in the beginning of a great system called traditional metaphysics upon inclusion of the Middle Ages. Metaphysics, which could be described as visible for the initial period of traditional metaphysics due to the difference of essence in the grounding of this immanence, which is an important metaphysical element, undergoes a distinguished change as transcendent metaphysics with the emergence of Christianity. When medieval thinkers discuss existence, it is always possible to find a metaphysical element in their thinking. What needs to be explained here is the position of man determined in accordance with the conditions and characteristics that enable Platonism and Aristotelianism to reconcile in the metaphysics and existence chart of the Middle Ages. In this study, the purpose is to discuss social, philosophical, historical and cultural conditions of the period in relation to each other, due to the positioning of the metaphysical element of the Middle Ages, which is absolute transcendence and the real place of man in existence.

Keywords
Metaphysics, existence, positioning of man, platonism, aristotelianism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri