Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLERİYE KET VURMA BAĞLAMINDA RUSÇA KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZARKEN YAPTIKLARI HATALAR

MISTAKES MADE BY RUSSIAN-SPEAKING STUDENTS WHILE WRITING IN TURKISH IN THE CONTEXT OF PROACTIVE INHIBITION

İLERİYE KET VURMA BAĞLAMINDA RUSÇA KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZARKEN YAPTIKLARI HATALAR

 
Yazar : Ayfer KARA    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 70
Sayfa : 151-157
DOI Number: :
Cite : Ayfer KARA , (2022). İLERİYE KET VURMA BAĞLAMINDA RUSÇA KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZARKEN YAPTIKLARI HATALAR . Route Education and Social Science Journal , 70, p. 151-157. Doi: 10.17121/ressjournal.3110.
744    645


Özet
Diller arasında benzerlikler, ortaklıklar ve farklılıklar vardır. Ortak durumlar, öğrenciler tarafından kolay algılanır ve hedef dilin yüksek düzeyde öğrenilmesine imkân tanır. Benzerlikler, öğrenmede kolaylık sağlarken öğrenenlerin dil öğrenme sürecinde dil yapılarını, deyimleri ve atasözlerini kendi ana dillerindeki karşılığıyla karşılaştırmalarına sebep olur. Öğrenci konuyu algılar, ama ana dilinin müdahalesiyle hedef dilde konuşurken ve yazarken hatalar yapar. Yani ana dili, hedef dili öğrenmesine ket vurur. Bu çalışmanın amacı, ileriye ket vurma bağlamında ana dili Rusça olan A2 seviyesindeki öğrencilerin konuşurken ve yazarken yaptıkları dil hatalarını incelemektir. Araştırmanın verileri, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Minsk Devlet Dil Bilimi Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Fakültesinde Türkçeyi birinci dil olarak öğrenen 24 öğrencinin “Geleneksel Yemek Tarifi”, “En Yakın Arkadaşım”, “Geçen Yaz Tatilim”, “Tatil Planım”, “Alışkanlıklarım ve Hobilerim”, “Bize Ait Bir Masal/ Hikâye”, “Sevdiğimiz Bir Kitabın veya Filmin Özeti”, “Ülkemizin Ünlü Bir İnsanı”, “Ülkemizin iklimi, Doğa Olayları”, “Şehrimiz” olmak üzere toplam 10 konuda yazmış oldukları kompozisyonlarda yaptıkları biçim bilgisel (morfoloji), sözlük bilgisel (leksikolojik) ve söz dizimsel (Sentaks) yanlışlar doküman incelemesi yöntemiyle tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Rusça, ileriye ket vurma.

Abstract
There are similarities, common uses, and differences between languages. Common uses are easily understood by students and enables high-level learning of the target language. While similarities provide convenience in learning, they cause learners to compare language structures, idioms, and proverbs with their native language in the learning process. The student understands the subject but makes mistakes in speaking and writing in the target language with the intervention of their native language. In other words, the native language inhibits the target language. This study aims to examine the language mistakes in terms of speaking and writing of A2 level students whose native language is Russian in the context of proactive inhibition. The study data were collected during the 2020-2021 education year at Minsk State Linguistic University, Faculty of Interpretation and Translation, from 24 students learning Turkish as a first language by examining their compositions written on 10 different topics, “Traditional Recipes”, “My Best Friend”, “My Last Summer Vacation”, “My Holiday Plan”, “My Habits and Hobbies”, “A Tale/Story For Us”, “A Summary of a Book or Movie We Like”, “A Famous Person of our Country”, “Climate and Natural Phenomena of our Country”, and “Our City”, in terms of morphology, lexicological and syntactic (syntax) errors.

Keywords
: Proactive inhibition, Russian, Turkish education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri