Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON COOPERATIVE LEARNING

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON COOPERATIVE LEARNING

 
Yazar : Ömer Faruk KADAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 70
Sayfa : 141-150
DOI Number: :
Cite : Ömer Faruk KADAN , (2022). PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ OPINIONS ON COOPERATIVE LEARNING. Route Education and Social Science Journal , 70, p. 141-150. Doi: 10.17121/ressjournal.3108.
767    626


Özet
Eğitimcilerin etkili bir eğitim hizmeti sunmak için kullandığı birçok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Bunlardan biri işbirlikli öğrenmedir. İşbirlikli öğrenme, bireylerin bir grup içerisinde yardımlaşarak öğrenmelerine katkı sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada; Türkçe öğretmeni adaylarının işbirlikli öğrenme yöntemine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelindeki bu betimsel çalışmanın örneklemini, 2015-2016 akademik yılında bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği lisans programına devam etmekte olan; 3. sınıfta 50 ve 4. sınıfta 40 olmak üzere toplam 90 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 50’si kadın ve 40’ı erkektir. Araştırmanın verileri, “Öğrenme ve Performans Çalışması Merkezi (Centre for the Study of Learning and Performance)” tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından bazı maddeleri çıkarılarak Türkçeye uyarlanan 37 maddelik “İşbirlikli Öğrenme Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; Türkçe öğretmeni adaylarının işbirlikli öğrenme yöntemine ilişkin görüşlerinin, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, işbirlikli öğrenme yöntemi, öğretmen adayı, görüş

Abstract
There are several methods and techniques used by educators in order to provide effective education service, one of which is cooperative learning. Cooperative learning is a method that contributes student’s learning by their cooperation within a group. The study aimed to elicit pre-service Turkish language teachers’ opinions about cooperative learning. This descriptive survey study involved 90 students, 50 of whom were 3rd graders and 40 of whom were 4th graders, studying at the department of Turkish Language Teaching in a state university. 50 of those students were female, and 40 of them were male. The data were obtained through the “Cooperative Learning Scale” developed by the Centre for the Study of Learning and Performance and adapted into Turkish by the researcher. Some of the items were eliminated from the original scale, and 37 items were included in its final version. The data analysis revealed that there were not any statistically significant differences between pre-service Turkish language teachers’ opinions on cooperative learning regarding gender or grade level.

Keywords
Turkish language education, cooperative learning method, pre-service teachers, opinion

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri