Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KASAS SURESİ 28/27. ÂYET BAĞLAMINDA BAŞLIK / قلن ﮒKALING PARASI

QASAS SURAT 28/27. TITLE IN THE CONTEXT OF THE BRİDE PRİCE

KASAS SURESİ 28/27. ÂYET BAĞLAMINDA BAŞLIK / قلن ﮒKALING PARASI

 
Yazar : Osman KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 166-180
DOI Number: :
Cite : Osman KAYA , (2021). KASAS SURESİ 28/27. ÂYET BAĞLAMINDA BAŞLIK / قلن ﮒKALING PARASI. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 166-180. Doi: 10.17121/ressjournal.3106.
822    665


Özet
Allah, Âdem’i ve eşini yoktan var ettikten sonra nesillerin çoğalması ve devamı hep evlilik yoluyla sağlamıştır. Toplumların yaşadığı zaman, mekân ve sosyal yapısı farklı olsa da kadın ile erkeğin bir araya gelip bir yuva kurmaları öncesinde birtakım törenler düzenlenir, ritüeller yapılır. Düğün öncesinde ve esnasında erkek tarafından evlenecek kıza veya kızın ailesine bazı mal, para ve hediyeler takdim edilir. Bu hediyelerin üst ve alt limiti ailelerin sosyal statüsü ve maddi gücü nispetinde olur. Alt sınırı bir demir yüzük olabileceği gibi, üst sınırı ise ailelerin sosyal yapısına ve statüsüne göre büyük bir rakam da olabilir. Kızın ailesine veya kendisine takdim edilen bu hediyeler, mehir, başlık veya kalıng diye isimlendirilir. Çalışmamızın temelini teşkil eden âyette (Kasas,28/27.) olduğu gibi bazı toplumlarda söz konusu evliliğin bedeli olarak belli bir süre için hizmet de olabilir. Bu çalışmamızda Şuyab (a.s) ile Musa (a.s) arasında geçen, kızlarından birisi ile evlendirilmesinin karşılığı belli bir süre hizmetin istenmesi üzerinde durulacaktır. İstenen bu hizmetin babası için yapılan bir hizmet mi, kızların mehiri mi sayılacağı konusu üzerinde durulacak, bizden öncekilerin şeriatının bağlayıcılığı konusunda İslâm hukukçu ve usûlcülerinin açıklamalarına yer verilecektir. Bunun için başlık ve mehir kavramlarının izahı yapılırken usûl ve hukuk kaynaklarına baş vurulacak ile temel ana kaynaklarımız olan tefsir ve özellikle Ahkâm tefsirlerine baş vurulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şuayb, Musa, Mehir, Başlık, Bizden Öncekilerin Şeriatı

Abstract
After God created Adam and his wife out of nothing, the reproduction and continuation of generations has always been through marriage. Even though the time, place and social structure of societies are different, some ceremonies and rituals are held before men and women come together and establish a home. Before and during the wedding, some goods, money and gifts are presented to the girl or the family of the girl to be married by the man. The upper and lower limits of these gifts are in proportion to the social status and financial power of the families. The lower limit may be an iron ring, while the upper limit may be a large number depending on the social structure and status of the families. These gifts presented to the girl's family or herself are called mahr, bride price or kalg. As in the verse (Qasas, 28/27.), which forms the basis of our study, in some societies, there may be service for a certain period of time as the price of the marriage in question. In this study, we will focus on the demand for service for a certain period of time in return for marrying one of his daughters, which happened between Shuyab (a.s) and Musa (a.s). It will be focused on whether this service is a service for the father or the mehir of the girls, and the explanations of Islamic jurists and methodologists about the bindingness of the Sharia of those before us will be given. For this reason, while explaining the concepts of title and mahr, the procedural and legal sources will be consulted, and the tafsir and especially Ahkâm tafsir, which are our main main sources, will be applied.

Keywords
Shuayb, Musa, Mahr, bride price, Sharia of those before us

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri