Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MOTIVATION FACTORS ON THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN THE CONTEXT OF THE PLANNED BEHAVIOR THEORY

MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİNİN PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MOTIVATION FACTORS ON THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN THE CONTEXT OF THE PLANNED BEHAVIOR THEORY

 
Yazar : Umut KARAMAN  & Ayten AKATAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 96-118
DOI Number: :
Cite : Umut KARAMAN & Ayten AKATAY, (2021). A STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MOTIVATION FACTORS ON THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY IN THE CONTEXT OF THE PLANNED BEHAVIOR THEORY. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 96-118. Doi: 10.17121/ressjournal.3105.
886    712


Özet
Bu araştırmanın amacı, motivasyon faktörlerinin girişimcilik eğilimine etkisinin Planlanmış Davranış Teorisi bağlamında incelemektir. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu fakültede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında İşletme ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde öğrenim gören 314 öğrenci oluşturmaktadır. Bulgular neticesinde; başarı, güç ve bağlanma ihtiyaçlarının girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı etkisine rastlanmazken; düşünme ve ekonomik ihtiyaçların ise girişimcilik eğilimine pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Motivasyon faktörlerinin girişimcilik eğilimine etkisinin Planlanmış Davranış Teorisi bağlamında değerlendirildiğinde; kişisel tutumun düşünme ihtiyacı ve ekonomik ihtiyaçlardan etkilendiği görülmüştür. Bununla birlikte, algılanan davranışsal kontrolün başarı ihtiyacı, düşünme ihtiyacı ve ekonomik ihtiyaçlardan etkilendiği görülmüştür. Öznel normun ise hiçbir motivasyon faktöründen etkilenmediği tespit edilmiştir. Öte yandan; kişisel tutum ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik eğilimi üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu görülürken; öznel normun girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Planlanmış Davranış Teorisi, Motivasyon Faktörleri

Abstract
The aim of this research is to examine the effect of motivation factors on entrepreneurship tendency in context of Planned Behavior Theory. The universe of the research is Çanakkale Onsekiz Mart University Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences. The sample of the research consists of 314 students studying in the departments of Business Administration and Labor Economics and Industrial Relations in this faculty in the 2019-2020 academic year. As a result of the findings; while need for achievement, need for power and need for attachment did not have a significant effect on entrepreneurship tendency; it has been observed that need for cognition and economic needs have a significant positive effect on entrepreneurship tendency. When the effect of motivational factors on entrepreneurial tendency is evaluated in the context of Planned Behavior Theory; It has been seen that personal attitude is affected by the need for cognition and economic needs. However, perceived behavioral control was found to be influenced by the need for achievement, the need for cognition, and economic needs. It has been determined that the subjective norm is not affected by any motivation factor. On the other hand; while it was observed that personal attitude and perceived behavioral control had a significant positive effect on entrepreneurial tendency; there was no significant effect of subjective norm on entrepreneurship tendency.

Keywords
Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Planned Behavior Theory, Motivation Factors

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri