Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞ ÖĞRENME YAŞANTILARININ ÖĞRENCİLERİN KISITLAYICI DİL ÖĞRENME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
(THE IMPACT OF PAST LEARNING EXPERIENCES UPON THE STUDENTS’ INHIBITORY LANGUAGE LEARNING BEHAVIOURS )

Yazar : Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 1
Sayfa : 17-34
6723    4853


Özet
Dil öğrenme kolay bir süreç değildir; içerisinde farklı değişkenleri barındırır. Farklı bireyler olarak, öğrenciler şu anki öğrenme ortamlarına geçmişten birçok özellik taşırlar. Bu özellikler, onların öğrenme ile ilgili bakış açılarını, duygularını ve kişisel teorilerini şekillendirir. Bu deneyimlerden bir tanesi de dil öğrenimindeki kaygıdan kaynaklanan kısıtlama kavramıdır. Endişe temelli kısıtlamanın seviyesi öğrencilerin dildeki başarılarını belirlemede büyük bir rol oynar. Dolayısıyla, bu çalışmada, öğrencilerin geçmiş öğrenme yaşantılarının, kaygı ile bağlantılı kısıtlayıcı dil öğrenme davranışlarına etkisi incelenmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümünde okuyan 45 birinci sınıf öğrencisine Dil Sınıfı Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra, geçmiş öğrenme deneyimlerini ortaya çıkarmak için aynı gruptan 10 öğrenci ile sözlü görüşme yapılmıştır. Öğrencilerin, kaygılarından dolayı konuşma becerisinde kısıtlama gösterdikleri bulunmuştur, ki bu da konuşma alanındaki pratik eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş öğrenme yaşantıları dile karşı tutumlarını bir dereceye kadar etkilemiş; ancak, üniversite eğitimi bakış açılarında olumlu bir etki bıraktığı için değişime açık oldukları bulunmuştur. Ayrıca, psikolojik olarak güvenli bir ortamın oluşturulmasının, öğrencilerin dil korkularını azaltmada ve öğrenme isteğini arttırmada rol oynadığı saptanmıştır.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Anahtar Kelimeler
Kısıtlayıcı Davranışlar, Kaygı, Geçmiş Öğrenme Yaşantıları, Birinci Sınıf Öğrencileri

Abstract
Language learning is not an easy process. It contains diverse variables within itself. As different individuals, students bring different features from their past into the context of current learning. These features shape their perspectives, feelings and personal theories as regards learning. One of these experiences constitutes the concept of inhibition resulting from an anxious attitude towards language learning, which holds a great place within the context of language learning. The level of anxiety-based inhibition plays a big role in determining students’ success in language. Hence, the influence of students’ past learning experiences upon their inhibitory language learning behaviours related with anxiety was explored in this study. Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) was administered to 45 freshmen students studying in Food Engineering Department at Osmaniye Korkut Ata University. Later, 10 students from the same group were interviewed to elicit their past experiences as regards foreign language learning. It was found that students seem to show inhibition in their speaking skill since they possess anxiety in speech, which stems from the fact that they lack practice in that domain. Their past experiences affected their stance towards language to a certain extent; however, they are open to change because university education has a positive effect on their perspectives on language learning. The study suggests that establishment of psychologically secure environment with positive and enjoyable atmosphere has a role in reducing their fear of language and fostering their eagerness to learn.

Keywords
Inhibitory Behaviours, Anxiety, Past Learning Experiences, Freshmen

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri