Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞ ÖĞRENME YAŞANTILARININ ÖĞRENCİLERİN KISITLAYICI DİL ÖĞRENME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

THE IMPACT OF PAST LEARNING EXPERIENCES UPON THE STUDENTS’ INHIBITORY LANGUAGE LEARNING BEHAVIOURS

GEÇMİŞ ÖĞRENME YAŞANTILARININ ÖĞRENCİLERİN KISITLAYICI DİL ÖĞRENME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

 
Yazar : Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 1
Sayfa : 17-34
DOI Number: :
Cite : Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL , (2014). GEÇMİŞ ÖĞRENME YAŞANTILARININ ÖĞRENCİLERİN KISITLAYICI DİL ÖĞRENME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 1, p. 17-34. Doi: 10.17121/ressjournal.31.
7456    5579


Özet
Dil öğrenme kolay bir süreç değildir; içerisinde farklı değişkenleri barındırır. Farklı bireyler olarak, öğrenciler şu anki öğrenme ortamlarına geçmişten birçok özellik taşırlar. Bu özellikler, onların öğrenme ile ilgili bakış açılarını, duygularını ve kişisel teorilerini şekillendirir. Bu deneyimlerden bir tanesi de dil öğrenimindeki kaygıdan kaynaklanan kısıtlama kavramıdır. Endişe temelli kısıtlamanın seviyesi öğrencilerin dildeki başarılarını belirlemede büyük bir rol oynar. Dolayısıyla, bu çalışmada, öğrencilerin geçmiş öğrenme yaşantılarının, kaygı ile bağlantılı kısıtlayıcı dil öğrenme davranışlarına etkisi incelenmiştir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümünde okuyan 45 birinci sınıf öğrencisine Dil Sınıfı Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra, geçmiş öğrenme deneyimlerini ortaya çıkarmak için aynı gruptan 10 öğrenci ile sözlü görüşme yapılmıştır. Öğrencilerin, kaygılarından dolayı konuşma becerisinde kısıtlama gösterdikleri bulunmuştur, ki bu da konuşma alanındaki pratik eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş öğrenme yaşantıları dile karşı tutumlarını bir dereceye kadar etkilemiş; ancak, üniversite eğitimi bakış açılarında olumlu bir etki bıraktığı için değişime açık oldukları bulunmuştur. Ayrıca, psikolojik olarak güvenli bir ortamın oluşturulmasının, öğrencilerin dil korkularını azaltmada ve öğrenme isteğini arttırmada rol oynadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kısıtlayıcı Davranışlar, Kaygı, Geçmiş Öğrenme Yaşantıları, Birinci Sınıf Öğrencileri

Abstract
Language learning is not an easy process. It contains diverse variables within itself. As different individuals, students bring different features from their past into the context of current learning. These features shape their perspectives, feelings and personal theories as regards learning. One of these experiences constitutes the concept of inhibition resulting from an anxious attitude towards language learning, which holds a great place within the context of language learning. The level of anxiety-based inhibition plays a big role in determining students’ success in language. Hence, the influence of students’ past learning experiences upon their inhibitory language learning behaviours related with anxiety was explored in this study. Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) was administered to 45 freshmen students studying in Food Engineering Department at Osmaniye Korkut Ata University. Later, 10 students from the same group were interviewed to elicit their past experiences as regards foreign language learning. It was found that students seem to show inhibition in their speaking skill since they possess anxiety in speech, which stems from the fact that they lack practice in that domain. Their past experiences affected their stance towards language to a certain extent; however, they are open to change because university education has a positive effect on their perspectives on language learning. The study suggests that establishment of psychologically secure environment with positive and enjoyable atmosphere has a role in reducing their fear of language and fostering their eagerness to learn.

Keywords
Inhibitory Behaviours, Anxiety, Past Learning Experiences, Freshmen

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri