Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONULU DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

AN ANALYSİS OF DOCTORAL THESES ON PRİMARY SCHOOL SOCİAL STUDİES COURSE

İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONULU DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

 
Yazar : Bülent GÜVEN  & Fevzi DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 68
Sayfa : 176-194
DOI Number: :
Cite : Bülent GÜVEN & Fevzi DEMİR, (2021). İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONULU DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME. Route Education and Social Science Journal , 68, p. 176-194. Doi: 10.17121/ressjournal.3062.
484    414


Özet
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersi kapsamında gerçekleştirilen doktora tezlerinin belirlenen kriterler yönüyle incelemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda okurlara sosyal bilgiler dersi kapsamında gerçekleştirilen araştırmalara yönelikfarklı bir bakış sunulması hedeflenmektedir. Dokümananalizi tekniğiyle yürütülen araştırmanın çalışma evrenini 2000 yılından 2021 yılına kadar olan zaman dilimi içerisinde ilkokul sosyal bilgiler dersi kapsamında gerçekleştirilen 60 yerli ve 26 yabancı olmak üzere toplam 86 adet doktora tezi oluşturmaktadır. Bu tezlere YÖK ulusal tez tarama merkezi veri tabanı ve proquest araştırma motoru kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara dayalı olarak incelenen tezlerde kullanılan yöntemlerin en çok 41 araştırma ile karma araştırma yöntemi olduğu, karma araştırma yöntemini sırasıyla 29 araştırma ile nitel araştırma yöntemi ve 16 araştırmayla nicel araştırma yönteminin takip etmekte olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki tezler amaçları yönüyleincelendiğinde sosyal bilgiler dersi kapsamında temel beceriler, öğretim strateji, yaklaşım ve modelleri, değerler eğitimi ve öğretim etkinlik ve uygulamaları gibi başlıklarda ağırlıklandığıgörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler dersi, Doktora tezi, İlkokul.

Abstract
The aim of this research is to examine doctoral dissertations conducted within the scope of social studies course in terms of purpose, method, findings and conclusion. In line with this purpose, it is aimed to provide readers with an overview of there search conducted with in the scope of the social studies course. This research has been designed in accordance with the scanning model. The working group of there search consists of 86 doctoral dissertations, 60 of which are domestic and 26 foreign, that have been conducted within the scope of the social studies course since 2000. These theses have been accessed by using YÖK's national thesis scanning center database and proquest research engine. When these theses are examined in terms of their methods, it is seen that the most used method as research method is mixed research methods with 41 research, and the mixed research methods are followed by qualitative research methods with 29 studies and quantitative research methods with 16 studies. It is seen that titles such as basic skills, teaching strategies, approaches and models, values education and teaching activities and practices have emerged.

Keywords
Social studies course, Doctoral dissertations, Elemantary School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri