Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI SÜRECİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ

TEACHING WRITING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

COVİD-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI SÜRECİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ

 
Yazar : Fahri EROL  & Ahmet AKKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 42-62
DOI Number: :
Cite : Fahri EROL & Ahmet AKKAYA, (2021). COVİD-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI SÜRECİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ . Route Education and Social Science Journal , 69, p. 42-62. Doi: 10.17121/ressjournal.3060.
834    729


Özet
Bu araştırmanın temel amacı Covid-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin öğretimine ilişkin öğretici görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Covid-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, farklı kurumlarda aktif çalışan ve farklı demografik özelliklere sahip 30 Türkçe öğreticisi araştırmanın çalışma grubunda yer almıştır. Nitel yaklaşımın esas alındığı olgu bilim deseninin benimsendiği araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan form salgın koşulları dolayısıyla dijital ortamda katılımcılara sunulmuş, elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerden hareketle, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yazma becerisinin öğretimine yönelik dijital dünyanın olanaklarından tam olarak yararlanılamadığı, web 2.0 araçlarının yeterince tanınmadığı ve etkili kullanılamadığı, ders materyali ve ölçme-değerlendirme araçları bakımından sınırlılığın olduğu, etkinliklerde etkileşim, geri bildirim ve dijital yetkinlik kökenli sorunların olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil, Türkçe, Covid-19 Salgını, Uzaktan Eğitim, Yazma

Abstract
The main purpose of this research is to determine the didactic views on the teaching of writing skills in teaching Turkish as a foreign language during the Covid-19 (Coronavirus) pandemic. In accordance with this purpose, In the field of teaching Turkish as a foreign language during the Covid-19 (Coronavirus) pandemic, 30 Turkish teachers working actively in different institutions and having different demographic characteristics were included in the study group of the research. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool in the study, in which the phenomenology pattern was adopted based on the qualitative approach. The prepared form was presented to the participants in the digital media due to the pandemic conditions, and content analysis was used in the analysis of the obtained data. Based on the data obtained from the research, it was concluded that the opportunities of the digital world for teaching writing skills in teaching Turkish as a foreign language could not be fully utilized. In addition, it was concluded that web 2.0 tools are not sufficiently known and used effectively, there are limitations in terms of course materials and measurement-evaluation tools, and there are problems with interaction, feedback and digital competence in activities.

Keywords
Foreign Language, Turkish, Covid-19 Pandemic, Distance Education, Writing

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri