Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SAHİL-NÂMELER VE DERVİŞ HİLMÎ DEDE’NİN SAHİL-NÂMESİ
(SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE’S SAHIL-NÂME )

Yazar : Yunus KAPLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 148-159
8205    4024


Özet
Divan şairleri yaşamış oldukları veya gezip gördükleri şehirler hakkında değişik vesilelerle birçok şiir yazmışlarıdır. Yazmış oldukları bu şiirlerde bahsettikleri şehirlerin sahip olduğu tarihî, coğrafî, mimârî vb. özellikleri hakkında bilgi vermişlerdir. Bu bağlamda klasik Türk edebiyatında Osmanlı coğrafyasındaki birçok şehir, sahip oldukları özelliklerle şiirlere konu olsa da adından en fazla bahsedilen ve hakkında en fazla şiir yazılan şehir, İstanbul’dur. Hem Osmanlı’nın başkenti ve en önemli kültür merkezi olması hem de sahip olduğu tabii güzellikleriyle İstanbul, bir şehrin güzelleri ve güzelliklerinin anlatıldığı birçok şehrengize konu olmuştur. İstanbul, divan şairlerince sadece şehrengizlere konu yapılmamış aynı zamanda sahil-nâme adı verilen ve Boğaziçi sahillerinde bulunan yerleşim yerlerinin anlatıldığı şiirler vesilesiyle de ele alınmıştır. Klasik Türk edebiyatında özellikle 18. yüzyılda rağbet gören sahil-nâmeler, sadece İstanbul hakkında yazılmış şiirler olması bakımından şehrengizlerden farklılık gösterir. Ancak şehrengizlere göre bu türde yazılmış olan eser sayısı son derece azdır. Kaynaklarda sadece Fennî, İzzet Efendi ve Derviş Hilmî Dede’nin sahil-nâmesinin olduğu kayıtlıdır. Bu çalışmada şimdiye kadar metni tespit edilemediği için üzerinde hiçbir çalışma yapılmayan Derviş Hilmî Dede’nin sahil-nâmesinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuş ve eserin Latin alfabesine çevirisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk edebiyatı, Derviş Hilmî Dede, Sahil-nâme.

Abstract
Divan poets wrote a lot of poems about the cities that they lived in or visited on many different occasions. In the poems they wrote, they provided lots of information on geographical, architectural, historical etc. features of the places that they had been to. In this context, even though many cities in the Ottoman geography of classical Turkish literature have been the subjects of many poems with their own features, the city mentioned most and written poems about is İstanbul. Not only because of being the Ottoman Capital and its most important cultural center but also owing to its spectacular beauties, İstanbul has been the main theme of many shehrengizs that describe good and beauty of the city. Istanbul was both used as a theme in shehrengizs by Ottoman divan poets and mentioned because of the sahil-names that were about the coastal settlements along the Bosphorus. Sahil-names that were in demand in classical Turkish literature especially in the 18th century, differ from the shehrengizs in that they were the poems only written about İstanbul. However, the number of the works written in this kind is extremely low compared to shehrengizs. The only sources registered are the sahilnames of Fenni, Izzet Efendi and Dervish Hilmi Dede. In this study, I focused on the form and content features of the sahil-name of Dervish Hilmi Dede whose work has never been worked on as its text could not be identified and translated it into Latin alphabet.
abortion history classicsforkids.com abortions in atlanta


Keywords
Classical Turkish literature, Dervish Hilmi Dede, Sahil-nâme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri