Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZEMAHŞERÎ’NİN, KEŞŞÂF’TA ADALET KAVRAMINA GETİRDİĞİ YORUM VE ANALİZLER
(ZAMAKHSHARI’S COMMENTS AND ANALYSIS ON THE CONCEPT OF JUSTICE IN KASHSHAF )

Yazar : Hacı ÇİÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 67
Sayfa : 136-145
214    264


Özet
Adalet kavramı, insanlar arasında sosyal ilişkilerin başladığından beri tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu kavram, aynı zamanda bütün insanların özlem ve ihtiyaç duyduğu bir olgudur. Bu nedenledir ki Allah, sosyal bağlamda emrettiği ilk güçlü bağ, adalet olmuştur (Nahl, 90). Nitekim Kur’an’da adalet ve onunla ilintili farklı kavramlar vurgulanmıştır. Birçok kimse, adalet sözcüğü hakkında yorumlar yapmıştır. Zemahşerî de onlardan biridir. Zemahşerî, Mutezile kanaat çevresine mensup bir kişidir. Kendisinin “el-Keşşâf” adlı tefsiri, oldukça meşhurdur. O, adı geçen tefsirinde literal bağlamda sözcük ve kavramları açıklarken, daha çok, Mutezile’nin beş temel ilke ekseninde ele almıştır. Zaten adalet prensibi, Mutezile’nin tevhid prensibinden sonra kabul ettiği beş temel ilke arasında bulunmaktadır. Allah, mutlak anlamda adalet sahibidir. Kullarına hiçbir zaman adaletsiz davranmaz. İnsan ise irade ve davranışlarında özgür bir alana sahiptir. İşlediği fiiller, tamamen kendisine aittir. Onlar hakkında, öte dünyada sorumlu tutulacaktır. Dolaysıyla insan ister Allah’a inanmış ister isyan etmiş olsa da Allah, insanı adalet ile yargılayacaktır. Bu çalışmada Zemahşerî’nin, el-Keşşâf adlı tefsiri ekseninde ele aldığı adalet kavramı ele alınmış, onun analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Zemahşerî, Adalet, Keşşâf, Tefsir, Analiz.

Abstract
The concept of justice is at the forefront of the issues that have been discussed since the beginning of social relations between people. This concept is also a phenomenon that all people long for and need. For this reason, the first strong bond that Allah ordered in the social context was justice (Nahl, 90). As a matter of fact, justice and different concepts related to it are emphasized in the Qur'an. Many people have commented on the word justice. Zamakhshari is one of them. Zamakhshari is a person who belongs to the Mutazila opinion circle. His tafseer called “al-Keşşâf” is quite famous. While explaining words and concepts in literal context in the aforementioned commentary, he mostly dealt with the five basic principles of Mutazila. In fact, the principle of justice is among the five basic principles that Mutazila accepted after the principle of Tawhid. God is absolutely just. He never treats his servants unjustly. Man, on the other hand, has a free space in his will and behavior. His actions are entirely his own. He will be held responsible for them in the next world. Therefore, whether man believes in God or rebels, God will judge man with justice. In this study, the concept of justice, which Zamakhshari dealt with in the axis of his commentary named al- Kashshaf, was discussed and its analysis was made.

Keywords
Zamakhsharî, Justice, Kashshaf, Tafseer (Commentary), Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri