Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE TEMALI ÇOCUK RESİMLERİNDE BİLİNÇALTI VE BİLİNÇDIŞI DAVRANIŞLARIN RESİMSEL İMGEYE DÖNÜŞÜMÜ
(SUBCONSCIOUS AND UNCONSCIOUS BEHAVIORS IN CHILDREN'S PAINTINGS WITH A FAMILY THEME TRANSFORMATION INTO A PICTORIAL IMAGE )

Yazar : Emrah UYSAL  & Arzu UYSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 67
Sayfa : 123-135
257    262


Özet
Yazılı ve görsel metinler, insanlarla iletişim kurmak için üretilmiş, içerisinde duygu ve düşünceleri barındıran yazılı ve plastik göstergelerin olduğu yapılardır. Yazılı ve görsel metinlerin amacı toplumdaki bireylere yazılı mesajlar vermenin yanı sıra şekiller, biçimler, formlar ve renkler aracılığıyla birtakım mesajlar iletmektir. Görsel metin okuma son derece karmaşık dizilim ve dizgesel ilişkiler ağının oluşturduğu yazınsal ve sanatsal iki iletişim aracının bir aradalıklarını içinde barındırır. Sözsel ve görsel imgelerden oluşan, aynı zamanda bildirim amacı bulunan bu yapılar, insanı çok boyutlu düşünmeye iten bir dizgedir. Birçok boyutu içinde barındıran karmaşık yapının anlam üretim sürecinin çözümlenmesi ve alt anlamlara ulaşılması deneysel okumaları zorunlu kılmaktadır. Araştırma, aile teması üzerinden, çocuk resimlerinde bilişsel gelişim evrelerinin yanı sıra bilinçaltı ve bilinçdışı davranışların resimsel imgeye dönüşümünü incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen araştırmada belirlenen temaya uygun olarak seçilmiş 7 ile 10 yaş aralığında üç resim, hem çocukların çizimlerinde görülen bilişsel becerilerin gelişimi hem de çocukluk dönemi yaşantı içeriklerinin çocuk resimlerine yansımaları içerik analizine tabi tutularak, çocuk resimleri yorumlama kuramı olan hermeneutik (yorumlama) bakış açısıyla incelenmiştir. Seçilen çocuk resimlerinde somut imge düzenlerine, plastik göstergeler ve figüratif unsurlara, derin anlamlar içeren soyut ilişkiler ağı ile iletilen mesajlara, bilinçaltı ve bilinçdışı davranışların ne gibi imgelere dönüştüğüne ve tarvmatik olduğu düşünülen bir takım bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk resimleri analizi, travma, bilinçaltı, bilinçdışı

Abstract
Written and visual texts are structures made for communicating with people, in which there are written and plastic indicators that contain emotions and thoughts. The purpose of written and visual texts is to give written messages to individuals in society, as well as to convey a number of messages through shapes, forms, forms and colors. Visual text reading contains a combination of two communication tools, literary and artistic, formed by an extremely complex network of sequence and string relationships. These structures, consisting of verbal and visual images, which also have the purpose of notification, are a string that pushes a person to think multidimensionally. The analysis of the meaning production process of a complex structure that contains many dimensions and the achievement of subordinate meanings obliges experimental readings. The research is aimed at studying the stages of cognitive development in children's paintings, as well as the transformation of subconscious and unconscious behaviors into pictorial images through the theme of family. Qualitative research approach adopted in the research identified three pictures to the theme chosen in accordance with the age range of 7 to 10 with the development of cognitive skills in both children's drawings seen in childhood life reflections subjected to content analysis content of children's paintings, the child the pictures of the theory to interpret the hermeneutics (interpretation) has been investigated from the perspective of. To edit the picture a concrete image of the selected child, plastic indicators and figurative elements abstract with deep meanings messages that are forwarded by a network of relations, subconscious and unconscious behaviors of a team that had transformed into the image of what tarvmatik and the findings were reached.

Keywords
Analysis of children's pictures, trauma, subconscious, unconscious.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri