Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEACHING MATHEMATICS WITH GAMES ACCORDING TO PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE OYUNLARLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ

TEACHING MATHEMATICS WITH GAMES ACCORDING TO PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS

 
Yazar : EBRU KÜKEY  & Esra MACİT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 133-148
DOI Number: :
Cite : EBRU KÜKEY & Esra MACİT, (2021). TEACHING MATHEMATICS WITH GAMES ACCORDING TO PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS. Route Education and Social Science Journal , 69, p. 133-148. Doi: 10.17121/ressjournal.3043.
887    682


Özet
In this study, it is aimed to examine the opinions of pre-service mathematics teachers about teaching mathematics with games. This qualitative study was designed as phenomenological research. The study group consists of 26, 2nd grade students at primary school mathematics teaching department. In this context, first of all, “teaching mathematics with games” lesson was held with pre-service teachers for a semester. At the end of the semester, semi-structured interviews were conducted with the volunteer pre- service teachers. The obtained data were analyzed with content analysis and the data were divided into themes during the analysis process. As a result of examining the opinions of pre-service mathematics teachers on teaching mathematics with games, 6 themes were determined. These themes were named as "game preparation process", "features that should be found in games", "features that teachers should have", "benefits of games", "negative aspects of games" and "application problems". As a result of the study, it was concluded that the pre-service teachers emphasized that the games should be suitable for the mathematics achievements. They stated that the games should be appropriate for the grade levels, cognitive development and interests of the students as well as being suitable for the learning outcomes. It was emphasized by the pre-service teachers that teachers should be able to use different teaching methods and have a high imagination in order to develop games. In addition, it has been determined that teaching with games increases students' self-confidence, provides cooperative learning and affective development. In addition, it has been determined that the use of games in the classroom environment can negatively affect the course flow. In addition, it has been concluded that there may be a problem in practice because of the limited time during the course, which may create a time problem. Considering the results obtained, it is thought that teaching with games that can be used effectively in mathematics lessons will be beneficial.

Anahtar Kelimeler
Teaching mathematics with games, teaching mathematics, prospective teachers.

Abstract
Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının oyunlarla matematik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak hazırlanan bu çalışma olgubilim araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 26 ilköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle öğretmen adaylarıyla bir dönem boyunca oyunlarla matematik öğretimi dersi yapılmıştır. Dönem sonunda gönüllü olan öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve yapılan analizler sürecinde veriler temalara ayrılmıştır. Matematik öğretmen adaylarının oyunlarla matematik öğretimine yönelik olarak görüşlerinin incelenmesi sonucunda 6 tema belirlenmiştir. Bu temalar “oyun hazırlama süreci”, “oyunlarda bulunması gereken özellikler”, “öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler”, “oyunların faydaları”, “oyunların olumsuz yönleri” ve “uygulama sorunları” olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının, oyunların matematik kazanımlarına uygun olması gerektiğine vurgu yaptıkları sonucu elde edilmiştir. Oyunların kazanımlara uygun olmasının yanında sınıf seviyelerine, öğrencilerin bilişsel gelişimlerine ve ilgilerine de uygun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin oyun geliştirebilmeleri için öncelikle farklı öğretim yöntemlerini kullanabilmeleri ve yüksek hayal gücüne sahip olmaları gerektiği öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca oyunlarla öğretimin öğrencilerin özgüvenini arttırdığı, işbirlikli öğrenmeyi ve duyuşsal gelişimlerini sağladığı tespit edilmiştir. Bunların yanında oyunların sınıf ortamında kullanılması sürecinde ders akışını olumsuz yönde etkileyebileceği belirlenmiştir. Ayrıca ders süresince kısıtlı bir zamandan dolayı zaman problemi oluşturabileceğinden uygulama sıkıntısı yaşanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında matematik derslerinde etkili şekilde kullanılabilecek oyunlarla öğretimin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Oyunlarla matematik öğretimi, matematik öğretimi, öğretmen adayları

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri