Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


JANE AUSTEN’İN İKNA İLE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK İSİMLİ ESERLERİ ÜZERİNE BİR MUKAYESELİ EDEBİYAT DENEMESİ

A COMPARATIVE LITERARY ESSAY ON JANE AUSTEN'S PERSUASION AND YAKUP KADRI KARAOSMANOĞLU'S MANSION FOR RENT

JANE AUSTEN’İN İKNA İLE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK İSİMLİ ESERLERİ ÜZERİNE BİR MUKAYESELİ EDEBİYAT DENEMESİ

 
Yazar : Abdullah ACEHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 66
Sayfa : 179-193
DOI Number: :
Cite : Abdullah ACEHAN , (2021). JANE AUSTEN’İN İKNA İLE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK İSİMLİ ESERLERİ ÜZERİNE BİR MUKAYESELİ EDEBİYAT DENEMESİ. Route Education and Social Science Journal , 66, p. 179-193. Doi: 10.17121/ressjournal.3041.
786    657


Özet
Dünya üzerinde birbirinden farklı yerlerde var olan veya varlığını devam ettiren/devam ettirmiş olan ülkelerin edebiyatları, birbirlerinden etkilenebiliyor. Şimdiki zaman diliminde var olan edebiyatların birbiriyle etkilenmesi normalken asıl ilgi çekici olan geçmişte var olan edebiyatların birbirlerinden etkilenmesidir. Çünkü geçmişteki iletişim imkânları şimdiki zamanla mukayese edildiğinde çok çok sınırlıyken etkilenmiş veya etkilemiş olmaları enteresandır. İşte bu farklı coğrafyada yaşayan veya yaşamış olan milletlerin birbirlerinden etkilenmesine ve bu etkileşimin incelenmesine genel adıyla “mukayeseli edebiyat” denilmektedir. Bu çalışmada İngiliz edebiyatından Jane Austen ile Türk edebiyatından Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserleri üzerinde durulmuştur. Bahse konu olan bu iki yazarın [Jane Austen] İkna ile [Yakup Kadri Karaosmanoğlu] Kiralık Konak isimli eserleri ana merkezde “mekan” olmak üzere ele alınmıştır. Merkezi mekan konumunda olan [İkna’da] malikane ile [Kiralık Konak’ta] konaktan hareketle iki metindeki aile, yaşanılan hayat ve yaşanılan hayatın insanları “maddi” yönden etkilenmesi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Mukayeseli Edebiyat, İkna, Kiralık Konak, Mekan

Abstract
The literature of countries that exist or continue/continue to exist in different places around the world can be influenced by each other. While it is normal for literatures that exist in the present time period to be influenced by each other, what is really interesting is that literatures that exist in the past are influenced by each other. Because communication opportunities in the past are very, very limited compared to the present time, it is interesting that they were influenced or influenced. Here, the influence of nations living or living in this different geography on each other and the study of this interaction is generally called “comparative literature. In this study, the works of Jane Austen from English literature and Yakup Kadri Karaosmanoğlu from Turkish literature were focused on. The works of these two authors [Jane Austen] persuasion and [Yakup Kadri Karaosmanoğlu] rent Konak were discussed in the main center to be “space”. Based on the mansion [in ikna], which is the central place, and the mansion [in Konak for rent], the family in two texts, the life lived and the influence of the life lived on people in a “material” way were investigated.

Keywords
Literature, Comparative Literature, Persuasion, Rented Mansion, Space

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri