Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


JANE AUSTEN’İN İKNA İLE YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KİRALIK KONAK İSİMLİ ESERLERİ ÜZERİNE BİR MUKAYESELİ EDEBİYAT DENEMESİ
(A COMPARATIVE LITERARY ESSAY ON JANE AUSTEN'S PERSUASION AND YAKUP KADRI KARAOSMANOĞLU'S MANSION FOR RENT )

Yazar : Abdullah ACEHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 66
Sayfa : 179-193
272    263


Özet
Dünya üzerinde birbirinden farklı yerlerde var olan veya varlığını devam ettiren/devam ettirmiş olan ülkelerin edebiyatları, birbirlerinden etkilenebiliyor. Şimdiki zaman diliminde var olan edebiyatların birbiriyle etkilenmesi normalken asıl ilgi çekici olan geçmişte var olan edebiyatların birbirlerinden etkilenmesidir. Çünkü geçmişteki iletişim imkânları şimdiki zamanla mukayese edildiğinde çok çok sınırlıyken etkilenmiş veya etkilemiş olmaları enteresandır. İşte bu farklı coğrafyada yaşayan veya yaşamış olan milletlerin birbirlerinden etkilenmesine ve bu etkileşimin incelenmesine genel adıyla “mukayeseli edebiyat” denilmektedir. Bu çalışmada İngiliz edebiyatından Jane Austen ile Türk edebiyatından Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserleri üzerinde durulmuştur. Bahse konu olan bu iki yazarın [Jane Austen] İkna ile [Yakup Kadri Karaosmanoğlu] Kiralık Konak isimli eserleri ana merkezde “mekan” olmak üzere ele alınmıştır. Merkezi mekan konumunda olan [İkna’da] malikane ile [Kiralık Konak’ta] konaktan hareketle iki metindeki aile, yaşanılan hayat ve yaşanılan hayatın insanları “maddi” yönden etkilenmesi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Mukayeseli Edebiyat, İkna, Kiralık Konak, Mekan

Abstract
The literature of countries that exist or continue/continue to exist in different places around the world can be influenced by each other. While it is normal for literatures that exist in the present time period to be influenced by each other, what is really interesting is that literatures that exist in the past are influenced by each other. Because communication opportunities in the past are very, very limited compared to the present time, it is interesting that they were influenced or influenced. Here, the influence of nations living or living in this different geography on each other and the study of this interaction is generally called “comparative literature. In this study, the works of Jane Austen from English literature and Yakup Kadri Karaosmanoğlu from Turkish literature were focused on. The works of these two authors [Jane Austen] persuasion and [Yakup Kadri Karaosmanoğlu] rent Konak were discussed in the main center to be “space”. Based on the mansion [in ikna], which is the central place, and the mansion [in Konak for rent], the family in two texts, the life lived and the influence of the life lived on people in a “material” way were investigated.

Keywords
Literature, Comparative Literature, Persuasion, Rented Mansion, Space

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri