Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE SEVDALISI ÖNEMLİ BİR İSİM: AHMET BESİM ATALAY

INVESTIGATION OF GRADUATE STUDIES ON SCHOOL CLIMATE: A CONTENT ANALYSIS STUDY

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE SEVDALISI ÖNEMLİ BİR İSİM: AHMET BESİM ATALAY

 
Yazar : Fahri TEMİZYÜREK  & Cemalettin CANBOLATER  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 66
Sayfa : 164-178
DOI Number: :
Cite : Fahri TEMİZYÜREK & Cemalettin CANBOLATER, (2021). CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE SEVDALISI ÖNEMLİ BİR İSİM: AHMET BESİM ATALAY. Route Education and Social Science Journal , 66, p. 164-178. Doi: 10.17121/ressjournal.3036.
730    683


Özet
Cumhuriyet döneminde Türk dilinin gereken değeri görmesi için çaba sarf eden birçok dil bilimcimiz vardır. Bunlardan biri de bilinen ismiyle Besim Atalay veya tam ismiyle Ahmet Besim Atalay, Türk diline yaptığı hizmetleri ve dilde öz kaynaklara dönüş yolundaki görüşleri ile dikkat çeken ve her şeyden önce Divanü Lügati’t-Türk tercümesiyle tanınan bir Türkçe aşığıdır. Ancak Besim Atalay, Divanü Lügati’t-Türk tercümesinin yanında Türkçe için yaptığı diğer önemli çalışmalarla da araştırılması gereken önemli bir dil âlimimizdir. Bu çalışmanın amacı bir dil bilimci olarak Besim Atalay’ın Türk diline olan katkılarını ele almaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen dokümanlar, Besim Atalay’ın Türkçenin gelişmesi için yazdığı kitaplar ve çeşitli dönemlerde dergilerde çıkan Türkçe ile ilgili yazılarıdır. Besim Atalay hem son dönem Osmanlı medreselerini hem de İstanbul Üniversitesinde Yüksek Öğretmen Okulunu bitirmiştir. Yani hem Osmanlıyı hem de Cumhuriyetin ilk yıllarını bilen bir ilim adamıdır. Arapça ve Farsçanın yanında Türkçeyi çeşitli lehçeleriyle bilen Atalay, on dokuz yıl boyunca Türk Dil Kurumu üyeliği yapmıştır. Türk dil bilgisi grameri ve Türkçenin değişik lehçeleri konusunda kitaplar yazmış, Türkçenin zenginliklerini ve üstün yönlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Hatta yaşadığı dönemde ortaya çıkan Güneş-Dil Teorisinin etkisiyle Türkçenin tüm dillerden üstün olduğunu da iddia etmiştir

Anahtar Kelimeler
Türkçeye katkıda bulunanlar, Türk dili, Besim Atalay.

Abstract
During the Republic era, we've had many linguists who put in work to make the Turkish language get the value it deserves. One of them was with his known name, Besim Atalay, or; with his full name, Ahmet Besim Atalay. Atalay was a Turkish language lover who is notorious for the services he provided for the Turkish language, for his views on "the return to the original sources in the language" and the most important of all, for his translation of "Divanü Lügati't-Türk". However; Atalay, one of our important linguists, must also be researched for his substantial academic studies besides his "Divanü Lügati't-Türk" translation. The purpose of this academic study is to review Besim Atalay's contributions to the Turkish language as a linguist. In this academic study, a qualitative research method which is the document analysis method has been utilized. The documents analyzed within the context of the study are the books Besim Atalay has written for the Turkish language's development and his articles about the Turkish language published in magazines at various times. Atalay has graduated from both the late-era Ottoman madrasas and Teacher's College in İstanbul University. That indicates he is a scholar who had both known the Ottoman era and the first years of the Republic era. Besides Arabic and Farsi Atalay had also known the different Turkish dialects and was a member of the Turkish Language Association for 19 years. He has written about the Turkish grammar and the different dialects of the Turkish language and tried to show the Turkish language's riches and its superior features. With the influence of Sun-Language Theory, he even has alleged that the Turkish language is superior to all of the other languages.

Keywords
Contributors to Turkish, Turkish language, Besim Atalay.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri