Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TESNİYE/İKİL FORMATINDA VURGULANAN ARAPÇA SÖZCÜK VE DEYİMLERE DAİR BİR MÜLAHAZA -ED-DURRETU’L-FÂHİRA ÖRNEĞİ-

CONSIDERATION ON ARABIC WORDS AND PHRASES HIGHLIGHTED IN DEUTERONOMY/BINARY FORMAT -EXAMPLE OF ED-DURRATU’L-FAHIRA

TESNİYE/İKİL FORMATINDA VURGULANAN ARAPÇA SÖZCÜK VE DEYİMLERE DAİR BİR MÜLAHAZA -ED-DURRETU’L-FÂHİRA ÖRNEĞİ-

 
Yazar : Hacı ÇİÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 66
Sayfa : 129-141
DOI Number: :
Cite : Hacı ÇİÇEK , (2021). TESNİYE/İKİL FORMATINDA VURGULANAN ARAPÇA SÖZCÜK VE DEYİMLERE DAİR BİR MÜLAHAZA -ED-DURRETU’L-FÂHİRA ÖRNEĞİ-. Route Education and Social Science Journal , 66, p. 129-141. Doi: 10.17121/ressjournal.3035.
727    697


Özet
Arapça, İslâm öncesi asırlardan beri etnik kökeni farklı birçok toplum tarafından önemsenen, hizmet edilen ve halen bu süreci yoğun yaşayan dillerden biridir. Hatta Arap dili ve edebiyatı, Arap dili ve belagatine hizmet edenlerin, daha çok, Arap olmayanların olduğu söylenebilir. Arapça, bu yönüyle diğer dillerden daha şanslıdır demek mümkündür. Arapçaya bu şansı kazandıran ise Kur’an-ı Kerim’in dilinin Arapça olmasıdır. Arapçanın, Kur’ân sayesinde lokal bir dil olmaktan kurtulup evrensel bir boyut kazandığı da eklenebilir. İslâm, Hicaz yarımadasına egemen olduktan sonra Arap dili ve edebiyatına dair birçok çalışma yapılmaya başlandı. Öyle ki Arapçanın grameri belli bir metodolojiye kavuşturuldu. Kelime bilgisi (sarf/morfoloji) ve cümle bilgisi (nahiv/sentaks) ilim dalları hakkında eserlere imza atıldı. Sözcük ve deyimler, kalıp ve vezinlerine göre bir araya getirildi. Bazı sözcük ve deyimler çoğul, bazısı ikil, bazısı da efalü vezninde derlendi. Bunu yapanlardan birisi de Ebû Abdullâh Hamza b. Hasan el-İsfahânî’dir. O, sözcük ve deyimleri ed-Durretu’l-Fâhira fi’l-Emsâli’s-Sâira adlı eserinde kayıt altına almıştır. Bu çalışmada eserde ikil kalıbında geçen bazı sözcük ve deyimler ele alınacak, onların analiz ve tahlilleri yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Arapça, Sarf, Nahiv, Hamza el-İsfahânî, ed-Durretu’l-Fâhira.

Abstract
Arabic is one of the languages that have been cared and served by many societies with different ethnic origins since pre-Islamic centuries. In fact, it can be said that those who serve Arabic language and literature, Arabic language and eloquence, are mostly non-Arab. In this respect, Arabic is more fortunate than other languages. What gives Arabic this chance is that the language of the Holy Quran is Arabic. It can also be added that Arabic, thanks to the Qur'an, has ceased to be a local language and gained a universal dimension. After Islam dominated the Hejaz peninsula, many studies on Arabic language and literature began. So much so that the grammar of Arabic was given a certain methodology. Works on vocabulary (consumables / morphology) and sentence knowledge (nahiv / syntax) were signed. Words and phrases were brought together according to the patterns and viziers. Some words and idioms were compiled in plural, some in binary, some in afalü. One of those who did this was Abu Abdullah Hamza b. Hasan al-Isfahani. He has recorded words and phrases in ed-Durretu’l-Fâhira fi’l-Emsâli’s-Sâira. In this study, some words and idioms in binary form will be discussed and their analysis and analysis will be done.

Keywords
Arabic, Morfoloji, Syntax, Hamza el-İsfahânî, ed-Durratu’l-Fahira.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri