Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MONA BAKER ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN UYGULAMALI İNCELENMESİ: ÉMİLE ZOLA’NIN “THÉRÈSE RAQUIN” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEN ÖRNEKLER

APPLIED ANALYSIS OF MONA BAKER TRANSLATION STRATEGIES: EXAMPLES FROM THE TURKISH TRANSLATION OF ÉMILE ZOLA’S NOVEL “THÉRÈSE RAQUIN”

MONA BAKER ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN UYGULAMALI İNCELENMESİ: ÉMİLE ZOLA’NIN “THÉRÈSE RAQUIN” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEN ÖRNEKLER

 
Yazar : Serkan DEMİRAL  & Muzaffer KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 64
Sayfa : 191-200
DOI Number: :
Cite : Serkan DEMİRAL & Muzaffer KAYA, (2021). MONA BAKER ÇEVİRİ STRATEJİLERİNİN UYGULAMALI İNCELENMESİ: ÉMİLE ZOLA’NIN “THÉRÈSE RAQUIN” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEN ÖRNEKLER. Route Education and Social Science Journal , 64, p. 191-200. Doi: 10.17121/ressjournal.3014.
694    790


Özet
Çeviri bilimciler uzun çalışmalar ve deneyimler sonucunda çeviri eylemine yönelik birçok yöntem ve teknik geliştirmişlerdir. Çeviri stratejileri olarak kabul edilen bu yöntem ve teknikler, çevirmenlere çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olan çok önemli unsurlardır. Mona Baker da çevirmen adaylarına ve çeviriyle ilgilenenlere çeviri bilimsel bir perspektifle kaleme aldığı In Other Words: A Coursebook on Translation (2011) adlı kitabında Genelleştirme (Üst Anlamlı Çeviri), Özelleştirme (Alt Anlamlı Çeviri), Kültürel İkame (Telafi Etme), Kültürel Ödünçleme, Açımlama, Çıkarma, Açıklama başlıkları altında çeviri stratejileri geliştirmiştir. Biz de bu çalışmada, öncelikle söz konusu stratejileri inceleyerek örneklendirdik. Ardından Émile Zola’nın “Thérèse Raquin” adlı romanını Fransızcadan Türkçeye çeviren Şima Rondinelli’nin çevirilerini temel alarak bu stratejilerin yazın çevirisinde uygulanmasına yönelik örnekleri karşılaştırmalı metinler üzerinde gösterdik. Elde ettiğimiz bulgulara göre; kullanım sıklığı açısından çevirmenin en çok Açımlama Stratejisi’ne; ardından sırasıyla Kültürel İkame, Çıkarma, Kültürel Ödünçleme, Genelleştirme ve Açıklama stratejilerine başvurduğu saptanmıştır. Çevirmen, Özelleştirme (Alt Anlamlı Çeviri) Stratejisi’ne başvurmadığı için bu stratejiyle ilgili örnek verilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Çeviri, Çeviri stratejileri, Mona Baker, Kaynak metin, Erek metin.

Abstract
Translational scientists have developed many methods and techniques for translation as a result of long studies and experiences. The methods and techniques, which are accepted as translation strategies, are very important elements which help translators to solve the problems that they encounter during the translation process. Mona Baker, in her book, named In Other Words: A Coursebook on Translation (2011), which she wrote in translational science for prospective translators and those who interested in translation, has developed translation strategies under the titles of Translation by a more general word (superordinate), Translation by a more neutral/less, Translation by cultural substitution, Translation using a loan word, Translation by paraphrase, Translation by omission, Translation by illustration. In this study, we first examined these strategies and exemplified them for better understanding. Then, based on Şima Rondinelli’s translations of Émile Zola’s novel “Thérèse Raquin”which is from French to Turkish, we showed examples of the application of these strategies in literary translation on comparative texts. According to our findings; in terms of use of frequency, the translator mostly refers to the Strategy of Translation by paraphrase then to the strategies of Translation by cultural substitution, Translation by omission, Translation using a loan word, Translation by a more general word (superordinate) and Translation by illustration. Since the translator does not apply to the Strategy of Translation by a more neutral/less expressive word, an example of this strategy could not be given.

Keywords
Translation, Translation strategies, Mona Baker, Source text, Target text.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri