Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GERÇEKLİKTEN KURMACAYA: HÜSEYİN RACİ EFENDİ’NİN BEDRİKA’SI

FROM REALITY TO FICTION: HÜSEYİN RACİ EFENDİ'S BEDRICA

GERÇEKLİKTEN KURMACAYA: HÜSEYİN RACİ EFENDİ’NİN BEDRİKA’SI

 
Yazar : Mesut ALGÜL  & Bahir SELÇUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 63
Sayfa : 125-138
DOI Number: :
Cite : Mesut ALGÜL & Bahir SELÇUK, (2021). GERÇEKLİKTEN KURMACAYA: HÜSEYİN RACİ EFENDİ’NİN BEDRİKA’SI. Route Education and Social Science Journal , 63, p. 125-138. Doi: 10.17121/ressjournal.3012.
861    616


Özet
Hüseyin Raci Efendi, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve günümüz Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Eski Zağra’da uzun yıllar boyunca muallimlik ve müftülük görevlerinde bulunmuştur. Eserlerinin büyük bir kısmında tarihî ve gerçek olaylara yer veren müellif daha çok Târihçe-i Vak’a-i Zağra isimli eseriyle tanınmıştır. Çalışmada Hüseyin Raci Efendi’nin 1894 yılında manzum olarak kaleme aldığı ve Bulgar bir kızın ihtida serüveninin aktarıldığı Bedrika isimli eseri gerçeklik ve kurgu bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda ilk önce dış dünya gerçekliği ve edebî gerçeklikle ilgili hususlara değinilmiş, Bedrika’nın olay örgüsü kısaca ortaya konmuş ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri’nde tespit edilen ve eserde aktarılan ihtida olayının gerçekliğini ispatlayan belgeler aktarılmıştır. Daha sonra elde edilen arşiv belgeleri ve Bedrika’nın olay örgüsü mukayese edilerek eser tarihî gerçeklik ve edebî gerçeklik bağlamında mukayese edilmiştir. Aynı zamanda Bedrika’da göze çarpan belirgin kurgusal yapılar tespit edilerek aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Raci Efendi, Bedrika, Gerçeklik, Kurgu.

Abstract
Hüseyin Raci Efendi lived in the second half of the 19th century and worked as a teacher and mufti for many years in Eski Zağra, which is located within the borders of today's Bulgaria. The author, who includes historical and real events in most of his works, is mostly known for his work named Târihçe-i Vak'a-i Zağra. In this study, Hüseyin Raci Efendi's work called Bedrika, which was written in verse in 1894 and is about the conversion adventure of a Bulgarian girl, was tried to be evaluated in the context of reality and fiction. In this direction, firstly, the issues related to the reality of the outside world and literary reality were mentioned, the plot of Bedrika was briefly revealed and the documents that were found in the Presidency Ottoman State Archives and that proved the reality of the conversion event narrated in the work were conveyed. Afterwards, the archive documents obtained and Bedrika's plot were compared and the work was compared in the context of historical reality and literary reality. At the same time, prominent fictional structures in Bedrika were identified and tried to be conveyed.

Keywords
Hüseyin Raci Efendi, Bedrika, Reality, Fiction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri