Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOZKIRDAKİ FENER ADLI ESER IŞIĞINDA KÖY ENSTİTÜLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

OVERVIEW OF VILLAGE INSTITUTES IN THE LIGHT OF THE WORK NAMED BOZKIRDAKİ FENER

BOZKIRDAKİ FENER ADLI ESER IŞIĞINDA KÖY ENSTİTÜLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

 
Yazar : Hulusi GEÇGEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 63
Sayfa : 112-124
DOI Number: :
Cite : Hulusi GEÇGEL , (2021). BOZKIRDAKİ FENER ADLI ESER IŞIĞINDA KÖY ENSTİTÜLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. Route Education and Social Science Journal , 63, p. 112-124. Doi: 10.17121/ressjournal.3006.
701    692


Özet
Bu araştırmada Faik Birol adlı emekli bir öğretmenin kaleme aldığı “Bozkırdaki Fener, Bir Köy Enstitülü Öğretmenin Anıları” adlı kitap çevresinde, köy enstitüleri modeli ve köy enstitüleri üzerine yapılan tartışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden dokuman incelemesi yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Faik Birol’un köy enstitüsündeki öğrencilik yıllarına ve bir köy öğretmeni olarak 36 yıllık meslek yaşamına ilişkin anılarından oluşan bu kitabı, aynı zamanda kuruluşundan bugüne üzerindeki tartışmaların hiç eksik olmadığı köy enstitüleri olgusuna da ışık tutmaktadır. Bulgular köy enstitülerinin ülke nüfusunun yaklaşık yüzde sekseninin kırsalda yaşadığı bir dönemde köye eğitim götürmek, üretimi artırmak suretiyle köyleri kalkındırmak ve cumhuriyet ideolojisini benimseterek modern toplum yaratmak gibi hedeflerle kurulduğunu; bu kurumlar üzerindeki tartışmaların ise 1946’da çok partili hayata geçişle birlikte pedagojik olmaktan çok ideolojik eksenli olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: eğitim, köy enstitüleri, kalkınma, öğretmen yetiştirme.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, köy enstitüleri, kalkınma, öğretmen yetiştirme.

Abstract
In this research, it is aimed to examine the discussions on the village institutes model and the village institutes around the book titled "Lighthouse in the Steppe, Memoirs of a Village Institute Teacher" written by a retired teacher named Faik Birol. In the research, the document analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used, and the obtained data were analyzed through descriptive analysis. This book, which consists of Faik Birol's memoirs about his student years at the village institute and his 36-year professional life as a village teacher, also sheds light on the phenomenon of village institutes, on which discussions have never been lacking since its establishment. The findings indicate that village institutes were established with the objectives of bringing education to the village, developing villages by increasing production, and creating a modern society by adopting the republican ideology at a time when approximately eighty percent of the country's population lived in rural areas; On the other hand, it shows that the discussions on these institutions, with the transition to the multi-party system in 1946, were ideological rather than pedagogical.

Keywords
education, village institutes, development, teacher training.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri