Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ EĞİLİMLERİ

LIFELONG LEARNING AND ADULT EDUCATION TRENDS OF PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ EĞİLİMLERİ

 
Yazar : Yusuf Mete ELKIRAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 63
Sayfa : 152-160
DOI Number: :
Cite : Yusuf Mete ELKIRAN , (2021). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ EĞİLİMLERİ. Route Education and Social Science Journal , 63, p. 152-160. Doi: 10.17121/ressjournal.3005.
527    447


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi eğilimlerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 160 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilip Türkçeye Engin, Kör ve Erbay (2017) tarafından uyarlanan “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik analizleri, T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizlerden oluşan sonuçlara göre Türkçe öğretmeni adaylarının hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi eğilimleri cinsiyet ve akademik başarı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, hayat boyu öğrenme, yetişkin eğitimi

Abstract
The aim of this study is to determine the lifelong learning and adult education tendencies of Turkish teacher candidates. Relational screening model, one of the quantitative research designs, was used in the research. The sample group of the research consists of 160 Pre-Service Turkish Language Teachers studying at a state university. “Lifelong Learning Scale” developed by Wielkiewicz and Meuwissen (2014) was used in the research. This scale was adapted into Turkish by Engin, Kör, and Erbay (2017). Descriptive statistical analysis, T-test, one-way analysis of variance (ANOVA), correlation analysis were used in the study. According to the results of the analysis, lifelong learning and adult education tendencies of Turkish teacher candidates do not differ statistically significantly according to gender, academic achievement and grade level variables.

Keywords
Turkish education, lifelong learning, adult education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri