Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASAL PARTİLER, SİYASAL POPÜLİZM VE JİNGOİZM

POLITICAL PARTIES, POLITICAL POPULISM AND JINGOISM

SİYASAL PARTİLER, SİYASAL POPÜLİZM VE JİNGOİZM

 
Yazar : Selçuk KAHRAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 64
Sayfa : 246-258
DOI Number: :
Cite : Selçuk KAHRAMAN , (2021). SİYASAL PARTİLER, SİYASAL POPÜLİZM VE JİNGOİZM. Route Education and Social Science Journal , 64, p. 246-258. Doi: 10.17121/ressjournal.3004.
578    665


Özet
Siyasal partiler alanında son dönemlerde artan çalışma konularından biri parti ideolojileri ve liderliklerinin, ülkelerin iç ve dış siyasal alandaki etkinlik düzeyleri üzerinedir. Ancak siyasal partilerin, bir siyasal-kurumsal araç olarak çeşitli siyasal ideolojilerin gerçekleştirilmesinde konjonktürel vaat ve söylemlerle yeni siyasal anlayışları ve uygulamaları beraberinde getirdikleri savunulabilir. Bu çalışmada dünyada artan popülizm ve jingoizmin, siyasal düzlemdeki anlamlandırılmasına dair özgün bir çaba ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan bir ülkeye hâkim olan popülist ve jingoist siyasal söylemlerin ve uygulamaların, temelde hangi saikler üzerinden şekillendiğinin anlaşılması oldukça önem arz etmektedir. Hal böyleyken bu çalışma böyle bir tartışma alanına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada demokratik ve demokratik olmayan rejimler ile çeşitli türlerinde yaşanan kutuplaşma ve çatışma siyasetinin, çeşitli siyasal kişilikler ve siyasal partiler üzerinden popülist ve jingoist bir anlayışın ürünü olarak görüldüğü belirtilmektedir. Batı’da modern siyasal partilerin gelişimine koşut olarak 19. yüzyıldan itibaren partiler ile popülizm ve jingoizm siyasal ideolojilerinin bir arada ilerleme gösterdiği ve anlam bulduğu tespit edilmektedir. Bu tespit, muhafazakâr, liberal, sosyalist vb. ideolojilerin ötesi bir alanda ve onların içerisinde popülizmin ve jingoizmin yeni bir ideolojik bağlamda anlam üretebileceği ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede Amerika ve Avrupa kıtasındaki çeşitli örnekler, günümüze gelindiğinde Asya kıtasındaki pek çok örnekle birlikte analiz edilmeye ve tartışılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal partiler, popülizm, jingoizm, ideoloji, siyaset.

Abstract
One of the increasing study topics in the field of political parties in recent years is on the level of effectiveness of party ideologies and leaderships in the domestic and foreign political field of countries. However, it can be argued that political parties, as a political-institutional tool, bring along new political understandings and practices with conjunctural promises and discourses in the realization of various political ideologies. In this study, it is tried to put forward an original effort to make sense of the increasing populism and jingoism in the world at the political level. In this respect, it is very important to understand the motives of the populist and jingoist political discourses and practices that dominate a country. Nevertheless, this study aims to contribute to such a discussion area. In this study, it is stated that the polarization and conflict politics experienced in democratic and non-democratic regimes and their various types are seen as the product of a populist and jingoist understanding through various political figures and political parties. In parallel with the development of modern political parties in the West, it has been determined that since the 19th century, parties and the political ideologies of populism and jingoism have progressed and found meaning together. This determination is conservative, liberal, socialist, etc. It is revealed that populism and jingoism in a field beyond ideologies and within them can produce meaning in a new ideological context. In this context, various examples in the Americas and Europe will be analyzed and discussed together with many examples in the Asian continent today.

Keywords
Political parties, populism, jingoism, ideology, politics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri