Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDEKİ KONUŞMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

PROBLEMS ENCOUNTERED BY TURKISH TEACHERS IN SPEAKING SKILLS IN DISTANCE EDUCATION

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDEKİ KONUŞMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

 
Yazar : Fatma ŞEN  & Fulya Topçuoğlu Ünal  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 63
Sayfa : 139-151
DOI Number: :
Cite : Fatma ŞEN & Fulya Topçuoğlu Ünal, (2021). TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDEKİ KONUŞMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Route Education and Social Science Journal , 63, p. 139-151. Doi: 10.17121/ressjournal.2981.
798    627


Özet
Konuşma, fiziksel ve zihinsel bir süreç olup birlikte kullanılan sembollerin ve seslerin karşıdaki kişinin zihninde anlam oluşturmasını, iletiye dönüşmesini sağlar. Konuşma, temel dil becerileri içerisinde edinilen ve en çok kullanılan ikinci temel dil becerisidir. Bireyin kendini ifade edebilmesinde ve iletişiminde konuşma becerisinin önemi büyüktür. Konuşma esnasında karşılaşılan çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları farklı nedenlere dayandırmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitimde Türkçe öğretmenlerinin konuşma eğitiminde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında konuşma eğitiminin daha etkili gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini MEB bünyesinde görev yapan 45 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanan veriler betimsel ve içerik analiziyle incelenmiştir. Çalışmada uzaktan eğitimde Türkçe öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar; öğrencilere göz teması kuramama, öğrencilerin isteksiz olması, teknik sıkıntılar, öğrencilerin jest ve mimiklerinin gözlemlenememesi, grup halinde yapılabilecek etkinliklere imkân vermemesi, zaman sıkıntısı yaşanması, internetten kaynaklı sıkıntıların çıkması ve öğrencilerin aşırı heyecan yaşaması olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Konuşma eğitimi, dil becerileri, konuşma eğitimi sorunları, Türkçe öğretmenleri.

Abstract
Speaking is a physical and mental process and enables the symbols and sounds used together to create meaning in the mind of the other person and turn them into messages. Speaking is the second most used basic language skill acquired among basic language skills. Speaking skill is of great importance in the individual's self-expression and communication. There are various problems encountered during conversation. It is possible to attribute these problems to different reasons. The aim of this study is to determine the problems encountered by Turkish teachers in distance education in speaking education and to contribute to the realization of speech education more effectively in the light of the findings. The sample of this study, in which qualitative research model is used, consists of 45 Turkish teachers working within the Ministry of Education. The obtained data were collected using the semi-structured interview technique. The data collected by the semi-structured interview technique were analyzed by descriptive and content analysis. The problems faced by Turkish teachers in distance education in the study; Inability to make eye contact with students, unwillingness of students, technical difficulties, inability to observe the gestures and gestures of students, inability to do group activities, time constraints, internet-related problems and extreme excitement of students.

Keywords
Turkish education, speaking education, language skills, speech training problems, Turkish teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri