Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GRİGORY PETROV’UN “İDEALİST ÖĞRETMEN” ADLI ESERİNDE EĞİTİM SORUNLARINA BAKIŞ
(OVERVIEW OF EDUCATIONAL PROBLEMS IN GRIGORY PETROV'S WORK NAMED "IDEALIST TEACHER" )

Yazar : Hulusi GEÇGEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 62
Sayfa : 324-334
436    326


Özet
Bu araştırmada, Gregory Petrov’un “İdealist Öğretmen” adlı kitabının eğitim sorunları ve eğitim felsefeleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Kitapta o günkü geleneksel eğitim sistemine ilişkin eleştirilerde bulunulmuş; nitelikli, ideal sahibi bir öğretmenin tüm bu olumsuz koşullar altında bile kendine özgü yöntemlerle başarıya ulaşabileceği anlatılmıştır. Çalışmada, eserdeki eğitim ortam ve uygulamalarına dair eleştiriler ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüşler irdelenerek eğitim sorunları saptanmış, eserle eğitim yaklaşımları arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Yazar, ülkesinin geri kalma nedeni olarak mevcut eğitim uygulamalarını görmekte ve nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak kalkınmanın ancak iyi bir eğitim sistemiyle mümkün olabileceği mesajını vermektedir.

Anahtar Kelimeler
G. Petrov, Eğitim, İdealist Öğretmen, İlerlemecilik

Abstract
In this research, it is aimed to examine Gregory Petrov's book named "Idealist Teacher" in terms of educational problems and educational philosophies. The book has criticized the traditional education system of that day; It has been explained that a qualified and ideal teacher can achieve success even under all these adverse conditions with his own unique methods. In the study, educational problems were determined by examining the criticisms about the educational environment and practices in the work and how it should be, and it was tried to establish a relationship between the work and educational approaches. The author sees the current educational practices as the reason for his country's backwardness and emphasizes the need to train qualified teachers and gives the message that development can only be possible with a good education system.

Keywords
G. Petrov, Education, Idealist Teacher, Progressiveness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri