Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IRAK ERBIL'DE COVID-19 SALGINI KRİZİYLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMİN ROLÜ

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN COMBATING THE CRISIS OF COVID-19 PANDEMIC IN ERBIL – IRAQ

IRAK ERBIL'DE COVID-19 SALGINI KRİZİYLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMİN ROLÜ

 
Yazar : VEDAT YILMAZ  & Saman Sidqi Hamad Ameen  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 63
Sayfa : 78-91
DOI Number: :
Cite : VEDAT YILMAZ & Saman Sidqi Hamad Ameen, (2021). IRAK ERBIL'DE COVID-19 SALGINI KRİZİYLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMİN ROLÜ . Route Education and Social Science Journal , 63, p. 78-91. Doi: 10.17121/ressjournal.2978.
829    724


Özet
We live in a continuously affected society by natural disasters, such as an epidemic, diseases, earthquakes, storms, floods, and organizational crises. Regardless of where you live or the work you do, many types of crises can significantly disrupt life. The objective of the study is to identify the role of the local government to confront COVID-19. In this context, a survey was conducted with 1600 participants online from 15.02.2020 to 21.01.2021 in Erbil city in the North of Iraq. The questionnaire consists of two main parts. The first part includes the demographic characteristics of the participants, and the second part includes 15 questions about the role of Erbil Local Government in combating COVID-19. SPSS program 24 version was used for data collection analysis in the study. The thinking of most of the participants agrees on the questions asked to them. Meaningful differences were determined between the questions asked to the participants online and of the opinions. It was concluded that the participants generally responded with partially successful in the combating of the Covid-19 outbreak by the local government of Erbil. In this study, information was also provided about the local government, the Covid 19 pandemic and the Covid 19 pandemic in the world and Iraq in general.

Anahtar Kelimeler
Covid-19 Pandemic, Local Government, Erbil-Iraq

Abstract
Salgın, hastalıklar, depremler, fırtınalar, seller ve organizasyonel krizler gibi doğal afetlerden sürekli etkilenen bir toplumda yaşamaktayız. Nerede yaşarsanız yaşayın veya yaptığınız iş ne olursa olsun, birçok kriz türü yaşamı önemli ölçüde sekteye uğratabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimin COVID-19 ile mücadeledeki rolünü belirlemektir. Bu bağlamda Irakın Kuzeyinde bulunan Erbil şehrinde 15.02.2020-21.01.2021 tarihleri arasında online olarak 1600 katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Anket iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerine yer verilmiş, ikinci bölümde ise Erbil Yerel yönetiminin COVID-19 ile mücadeledeki rolüyle ilgili 15 soru yer almaktadır. Çalışmada veri toplama analizleri için SPSS24 paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu kendilerine yöneltilen sorular konusunda aynı fikirdedir. Katılımcılara online olarak sorulan anket soruları ile katılımcıların düşünceleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Katılımcıların genel olarak Erbil yerel yönetiminin Covid-19 salgının yönetimi sürecinde kısmen başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ayrıca yerel yönetim, Covid 19 salgını ile genel olarak dünyada ve Iraktaki Covid 19 salgını hakkında bilgiler sunulmuştur.

Keywords
Covid-19 Salgını, Yerel Yönetimler, Erbil-Irak

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri