Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖGRETMENLERIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS AND TEACHERS’ QUALITY OF WORK LIFE, JOB SATISFACTION ACCORDING TO TEACHERS’ PERCEPTIONS )

Yazar : İsmail ERTOP    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 62
Sayfa : 307-323
394    346


Özet
Bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş yaşamı kalitesi ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma evrenini Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmaya Çaycuma’da devlet ve özel okulda çalışan 274 öğretmen seçkisiz olmayan (non-random) örneklem yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmada verilerin toplanması için Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ve İş Doyumu Ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmadaki verilerin araştırma sorularına göre analiz edilebilmesi için t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek katılımcılar ile kadın katılımcıların algılarına göre sadece okul müdürlerinin liderlik stillerinde ve öğretmenlerin iş yaşam kalitesi, iş yerinde görev ve sorumluluk alma alt boyut davranışlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Katılımcıların algıları kıdeme göre incelendiğinde okul müdürlerinin liderlik stillerinde ve öğretmenlerin iş yaşam kalitesi davranışlarında anlamlı farklar bulunmuştur. Cinsiyet ve mesleki kıdeme göre öğretmenlerin iş doyumlarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Müdürü, Liderlik Stilleri, İş Yaşam Kalitesi, İş Doyumu, Öğretmenler

Abstract
The purpose of this study is to analyze the relationship between teachers’ quality of work life, job satisfaction and leadership styles of school principals according to teachers’ perceptions. Study sample comprises teachers working at pre-schools, primary schools, secondary schools and high schools in the Çaycuma district of Zonguldak province. For this study, stratified sampling method, which is one of non-random sampling methods, was used to determine a total of 274 teachers working at private and public schools in Çaycuma. This study was conducted by using descriptive scanning method and Leadership Styles of School Principals, Teachers’ Quality of Work Life and Job Satisfaction Scales were used as data collection instruments. T-test and variance analysis (ANOVA) were used to analyze the research data in terms of research questions. The results of the analysis showed that according to the perceptions of female and male participants there is a significant difference only in the subscale behaviors of leadership styles of school principals, teachers quality of work life and taking over responsibilities at work. When the perceptions of participants were examined in terms of their seniority levels, significant differences were found in leadership styles of school principals and teachers’ quality of work life behaviors. No significant difference was found in teachers’ job satisfaction according to gender and seniority levels.

Keywords
School Principal, Leadership Styles, Quality of Work life, Job Satisfaction, Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri