Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞUŞ TEORİLERİ, PARTİ TİPOLOJİLERİ VE KURUMSALLAŞMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN REFAH PARTİSİ

WELFARE PARTY IN TERMS OF BIRTH THEORIES, PARTY TYPOLOGIES AND INSTITUTIONALIZATION APPROACH

DOĞUŞ TEORİLERİ, PARTİ TİPOLOJİLERİ VE KURUMSALLAŞMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN REFAH PARTİSİ

 
Yazar : Muhammet Şibli Adalı  & Ahmet Mithat ODABAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 62
Sayfa : 378-389
DOI Number: :
Cite : Muhammet Şibli Adalı & Ahmet Mithat ODABAŞ, (2021). DOĞUŞ TEORİLERİ, PARTİ TİPOLOJİLERİ VE KURUMSALLAŞMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN REFAH PARTİSİ. Route Education and Social Science Journal , 62, p. 378-389. Doi: 10.17121/ressjournal.2932.
715    622


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, partilerin kuramsal olarak incelenmesinde kullanılan siyasal partilerin doğuş teorileri, siyasal parti tipolojileri ve siyasal partilerin kurumsallaşma ölçütleri yardımıyla Refah Partisi’nin kurumsallaşması ve parti yapısı üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Refah Partisi, doğuş teorileri bağlamında hangi teorilerle ele alınabilir? Parti tipolojileri sınıflandırmasında hangi tipoloji içerisinde değerlendirilebilir? Kuramsallaşma ölçütleri açısından partinin kurumsallaşma düzeyi ve gelişimi nasıldır? Soruları, çalışmanın üzerinde durduğu temel problemlerdir. Bu soruların çözümünde ve sonuçların değerlendirilmesinde siyaset bilimi alanında genel kabul görmüş doğuş teorileri ve Maurice Duverger'in parti tipolojileri ile Samuel P. Huntington’un kurumsallaşma ölçütlerinden yararlanılmıştır. İlk olarak, Refah Partisi’nin tarihsel arka planından ve partinin ideolojik temelini oluşturması sebebiyle Milli Görüş Hareketi’nin ortaya çıkışından bahsedilmiştir. Daha sonra Refah Partisi’nin Türk siyasi hayatında yer aldığı dönem boyunca izlediği politikalarla, kendisinden önce gelen Milli Görüş partilerinin takip ettiği politikalar arasındaki farklılıklar hususunda bir takım bilgilere yer verilmiş ve değerlendirme aşamasında doğuş teorileri, parti tipolojileri ve kurumsallaşma ölçütlerinin yardımıyla Refah Partisi incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular sonuç bölümünde aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Refah Partisi, Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri, Kurumsallaşma

Abstract
The main purpose of this study is to make an evaluation on the institutionalization of the Welfare Party and the party structure with the help of the theories of the emergence of political parties, political party typologies and the institutionalization criteria of the parties, which are generally accepted in the field of political science. With which theories can the Welfare Party be addressed in the context of theories of birth? In which typology can it be evaluated in the classification of party typologies? What is the institutionalization level and development of the party in terms of theorizing criteria? Are the basic questions the study emphasizes. In solving these questions and evaluating the results, generally accepted genesis theories and party typologies of Maurice Duverger and the institutionalization criteria of Samuel P. Huntington were used. Before the evaluation of the results, firstly, the historical background of the Welfare Party and the history of the National Vision movement was mentioned due to the ideological basis of the party. Later, some information was given on the differences between the policies followed by the Welfare Party during the period it took part in Turkish political life and the policies followed by the National Vision parties that preceded it, and the emergence theories, party typologies and institutionalization criteria used in the evaluation phase were examined together with the Welfare Party. Findings arising from the evaluations made with the help of the criteria are presented in the conclusion part.

Keywords
Welfare Party, Birth Teories, Party Typologies, Institutionalization

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri