Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SORTING OF ADVERTISING ALTERNATIVES FOR AN E-COMMERCE SITE BY FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

BİR E-TİCARET SİTESİ İÇİN REKLAM ALTERNATİFLERİNİN BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE SIRALANMASI

SORTING OF ADVERTISING ALTERNATIVES FOR AN E-COMMERCE SITE BY FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

 
Yazar : Muhammed Maruf    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 60
Sayfa : 430-437
DOI Number: :
Cite : Muhammed Maruf , (2021). SORTING OF ADVERTISING ALTERNATIVES FOR AN E-COMMERCE SITE BY FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. Route Education and Social Science Journal , 60, p. 430-437. Doi: 10.17121/ressjournal.2923.
655    614


Özet
Veri zarflama analizi çok sayıda homojen girdi ve çıktı değişkenlere sahip karar verme birimlerinin göreli etkinliğinin hesaplanması amacıyla kullanılan bir etkinlik analiz yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Veri zarflama analizi yöntemi organizasyonel karar verme birimlerinin etkinlik değerlerine göre sıralanması amaçlı kullanıldığı gibi, karar alternatiflerinin etkinlik değerlerine göre sıralanması amacıyla da kullanılabilmektedir. Böyle durumlarda karar alternatiflerinin sıralanması amacıyla belirlenen ve minimize edilmesi amaçlanan olumsuz kriterler girdi değişkenler olarak kabul edilmektedir. Maksimize edilmek istenen karar kriterleri ise çıktı değişkenler olarak ele alınmaktadır. Veri zarflama analizinde kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin değerlerinin tam olarak belirlenmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Sayısal değeri belirlenemeyen, sınırlandırılmış ve sıralı veriler şeklinde ifade edilen girdi ve çıktı değişkenler ile göreli etkinlik analizi yapabilmek için bulanık veri zarflama analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada yeni faaliyete başlayan bir e- ticaret sitesinin tanıtılması amacıyla belirlenen reklam platformu alternatiflerinin sıralanması amacıyla bulanık veri zarflama analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulanık etkinlik analizi için girdi değişken olarak reklam maliyeti, çıktı değişkenler olarak etki katsayısı ve ulaşılacak kitle büyüklüğü değişkenleri kullanılmıştır. Uygulama sonucunda sosyal medya mecralarına reklam verme alternatifi birinci sırada bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Etkinlik analizi, Bulanık Mantık, BVZA

Abstract
Data envelopment analysis is defined as an efficiency analysis method used to calculate the relative efficiency of decision-making units with a large number of homogeneous input and output variables. Data envelopment analysis method can be used to ranking organizational decision-making units according to their efficiency values, as well as to ranking decision alternatives according to their efficiency values. In such cases, in order to rank the decision alternatives. negative criteria which aimed to be minimized considered as input variables. Decision criteria which aimed to be maximized are considered as output variables. It is not always possible to determine the values of the input and output variables which used in data envelopment analysis. Fuzzy data envelopment analysis method is used to perform relative efficiency analysis with input and output variables expressed as constrained and sequential data whose numerical value cannot be determined. In this study, fuzzy data envelopment analysis method was used in order to rank the advertising platform alternatives for a newly launched e-commerce site. İn fuzzy efficiency analysis, advertisement cost considered as input variable, impact coefficient and audience size considered as output variables. As a result of the application, the alternative of advertising on social media channels was ranked as best alternative.

Keywords
Efficiency Analysis, Fuzzy Logic, FDEA

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri