Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON DURUMU VE RESTORASYON SONRASI KULLANIMI

RESTORATION STATUS OF IMMOVABLE CULTURAL ASSETS AND USE AFTER RESTORATION

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON DURUMU VE RESTORASYON SONRASI KULLANIMI

 
Yazar : Hicran Hanım HALAÇ  & Fatoş ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 60
Sayfa : 409-420
DOI Number: :
Cite : Hicran Hanım HALAÇ & Fatoş ŞAHİN, (2021). TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON DURUMU VE RESTORASYON SONRASI KULLANIMI. Route Education and Social Science Journal , 60, p. 409-420. Doi: 10.17121/ressjournal.2918.
767    666


Özet
Somut ve somut olmayan kültür varlıklarının korunması geçmiş yıllardan beri önem arz etmektedir. Restorasyon çalışmaları sırasında bazı taşınmaz kültür varlıkları üzerinde özenle çalışılsa da çoğunda yanlış restorasyon kararları, yanlış restorasyon uygulamaları, doğru işlevin seçilmemesi ve restorasyon yapılmaması sonucunda atıl kalmış veya restorasyon çalışmaları yapıldığı halde terk edildiği için zamanla tekrar atıl duruma gelmiştir. Restorasyon çalışmalarının maliyeti fazla olmasına rağmen yapıların tekrar atıl duruma gelmesi hem ülke ekonomisine hem de kültür varlığına zarar vermektedir. Bu çalışmada taşınmaz kültür varlıklarının yanlış restorasyon kararları ve uygulamaları sonucunda aldıkları hasarlar ve ülke ekonomisine verdiği zararlar üzerine araştırma yapılmış, restorasyon kararlarının alınma sürecinin önemi üzerinde durulmuştur. İşlev verilmemesi veya verilememesi nedeniyle tekrar restorasyon kararı alınan veya alınması gereken yapıların internet haber kaynakları üzerinden tespiti, incelemesi ve değerlendirmesi yapılmıştır. İncelenen yapılar arasından farklı kategorilerdeki yapılardan birer adet yapı seçilmiştir. Yapıların restorasyon öncesi ve sonrasındaki durumları incelenmiştir. İncelemeler sonucunda bir model önerisi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Terkedilmiş, restorasyon, kültürel miras, işlev değişikliği, KÖİ.

Abstract
The protection of tangible and intangible cultural assets has been important since the past years. Although some immovable cultural assets were carefully worked on during the restoration works, most of them remained idle as a result of wrong restoration decisions, wrong restoration practices, not selecting the correct function and not performing restoration, or they became idle again over time because they were abandoned despite restoration works. Although the cost of restoration works is high, the fact that the buildings become idle again harms both the national economy and cultural assets. In this study, the damages of immovable cultural assets as a result of wrong restoration decisions and applications and the damages they cause to the country's economy have been researched and the importance of the process of making restoration decisions is emphasized. The structures for which a restoration decision has been taken or should be taken due to the inability or non-functioning have been identified, examined and evaluated through internet news sources. One building from each of the different categories of buildings has been selected from among the examined buildings. The conditions of the buildings before and after restoration were examined. As a result of the examinations, a model proposal was tried to be formed.

Keywords
Abandoned, restoration, cultural heritage, functional change, PPC

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri