Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY SCHOOL AND INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION (EXAMPLE OF CANAKKALE PROVINCE)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN İLKOKULA GEÇİŞ VE KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY SCHOOL AND INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION (EXAMPLE OF CANAKKALE PROVINCE)

 
Yazar : Emel KIRAT  & Bülent GÜVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 59
Sayfa : 167-182
DOI Number: :
Cite : Emel KIRAT & Bülent GÜVEN, (2021). EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY SCHOOL AND INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION (EXAMPLE OF CANAKKALE PROVINCE). Route Education and Social Science Journal , 59, p. 167-182. Doi: 10.17121/ressjournal.2917.
888    684


Özet
Bu araştırmada okul öncesi eğitimden ilkokul dönemine geçiş sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek ve kurumlar arası gerçekleşmesi beklenen işbirliği durumunu incelemek amaçlanmıştır. Nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. İlkokullarda görev yapmakta olan 6 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Hazırlanan odak grup görüşme formu ve öğretmenlerin gözlemlerine dayalı doldurulan gözlem formu veri toplamada kullanılan araçlardır. 3 oturumdan oluşan odak grup görüşmesinden ve gözlem formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenerek frekans ve yüzde değerleriyle sayısallaştırılmıştır. Ulaşılan bulgulara dayalı olarak sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi beceri kazanımı yönünden oldukça önemli buldukları, uyum süreci açısından ön plana alınmasını gereklilik olarak gördükleri sonucuna varılmıştır. Her iki öğretim basamağı arası işbirliğine ilişkin düzenlemelere duyulan ihtiyacın yalnızca öğretmen – öğrenci etkileşimi kapsamında değil yanı sıra okul yöneticisi, veli, bakanlık boyutlarını da kapsayıcı, bütünsel işbirliğini sağlayacak şekilde ele alınması gerektiği görüşünde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, İlkokul Dönemi, Erken Çocukluk Dönemi

Abstract
In this study, it was aimed to determine the opinions of classroom teachers regarding the transition from pre-school education to primary school period and to examine the expected cooperation situation between institutions. The research, which was carried out using qualitative method, was carried out in a case study design. 6 classroom teachers working in primary schools constitute the study group of the research. The focus group interview form prepared and the observation form filled out based on the teachers' observations are the tools used in data collection. The data obtained from the focus group meeting consisting of 3 sessions and the observation form were analyzed with content analysis technique and digitized with frequency and percentage values. Based on the findings, it was concluded that the classroom teachers found pre-school education very important in terms of skill acquisition and that it should be brought to the fore in terms of the adaptation process. It has been determined that they think that the need for regulations on cooperation between both teaching levels should be addressed not only within the scope of teacher-student interaction, but also the dimensions of school administrators, parents, and ministries in a way that includes and provides holistic cooperation.

Keywords
Preschool Education, Primary School, Early Childhood Period

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri