Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A. MİTHAT EFENDİ’NİN KADIN KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİLERİ YA DA ADAM İÇİNDE ADAM
(THE DISCREPANCIES OF AHMET MITHAT EFENDİ OR THE MAN INSIDE A MAN )

Yazar : Yunus ŞENYİĞİT  & Mehmet ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 447-464
7548    2487


Özet
Tanzimat Döneminde Türk aydınları eski ile yeni, Doğu ile Batı arasında bir ikilem yaşamış, siyasi görüşleri doğrultusunda toptan ret, toptan kabul ya da sentez yollarından birini seçmişlerdir. Ahmet Mithat, milli ve manevi değerleri reddetmeden Batı'nın güzel yanlarını almak şeklinde izah edilebilecek sentezci yaklaşımın önde gelen isimlerinden biridir. Ancak birçok ortak noktası olmakla birlikte birbirine taban tabana zıt değer yargıları da olan Doğu ile Batı arasında bir denge kurmaya çalışmak, diğer birçok yazarda olduğu gibi Ahmet Mithat Efendi'de de bazı çelişkiler ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çelişkiler en çok da kadın konusundaki fikirler ile uygulamalar arasında görülmüştür. Nitel araştırma yönteminde tarama modeli kullanılarak yürütülen bu çalışmada "Müşahedat", "Felatun Bey ile Rakım Efendi", "Yeryüzünde Bir Melek", "Diplomalı Kız", "Hasan Mellah" romanları incelenmiş, bulgular dokuman analiz yöntemiyle toplanmıştır. İçerik analiz yöntemi ile elde edilen veriler ışığında Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında kadın konusuyla ilgili çelişkiler ortaya koyulmuştur. Bu bir başka hedefi de Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında kadın konusunda görülen çelişkiler zaviyesinden o dönemin yaşantısının eserlere nasıl yansıdığını anlamaya çalışmaktır. Bu çalışmanın sınırlılığı, Ahmet Mithat Efendi'nin bütün romanlarının ele alınamamış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Mithat, Kadın, Çelişki, Eğitim, Kadın Eğitimi

Abstract
Abstract In Tanzimat Reform Era, Turkish intellectuals seesawed between old and new, the East and the West; and according to their political view, they chose one of the ways as total refusal, total acceptance or synthesis. Ahmet Mithat Efendi is one of the most prominent names of synthesist approach that could be explained as adopting the positive sides of the West without refusing national and moral values. However, trying to balance between the East and the West which have a lot in common as well as having completely opposite value judgements caused some contradictions to rise for Ahmet Mithat Efendi, as for the other various writers. These contradictions were mostly seen between the ideas and practices about the woman. In this study conducted by using scanning model in qualitative research method, the novels "Müşahedat", "Felatun Bey ile Rakım Efendi", "Yeryüzünde Bir Melek", “Diplomalı Kız” and “Hasan Mellah” have been examined and the findings have been collected with document analysis method. In the light of the information obtained with the content analysis method, contradictions about the woman issue in Mithat Efendi’s novels have been revealed. The constraint of this study is the incapability of examining all novels of Mithat Efendi Efendi. This study tries to find out how the life in that period was reflected to the works of art in terms of contradictions about woman issue in Mithat Efendi Efendi’s novels.

Keywords
Ahmet Mithat, Woman, Education, Women's Training

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri