Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRE YÖNETİMİNDE MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

AN ASSESSMENT OF THE ROLE OF CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ÇEVRE YÖNETİMİNDE MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

 
Yazar : Muzaffer BİMAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 58
Sayfa : 257-275
DOI Number: :
Cite : Muzaffer BİMAY , (2021). ÇEVRE YÖNETİMİNDE MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Route Education and Social Science Journal , 58, p. 257-275. Doi: 10.17121/ressjournal.2884.
490    463


Özet
Son iki yüzyılda dünyada, sanayileşme ve hızlı kentleşmeye bağlı olarak artan ve farklılaşan çevre sorunları ve bu sorunlarla mücadele yöntemleri hep tartışılagelmiştir. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren küreselleşme ve buna paralel gelişen yerelleşme sonucu oluşan çevresel farkındalık ve yanı sıra çevre hakkının üçüncü kuşak kolektif haklar temelinde ele alınmaya başlanması ile çevre sorunları, hem devletlerin hem de uluslararası aktörlerin ilgilendikleri öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda, özellikle 1980’lerden itibaren ülkemizde de çevre yönetimine ilişkin gelişmeler hız kazanmış ve oluşturulan mevzuat ile çevre yönetimi, bakanlıklar ve taşra örgütlenmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sonraki yıllarda, yerelleşme ile birlikte yerel değerlerin ve yerel aktörlerin önem kazanması, çevre sorunlarının halka en yakın birimler aracılığıyla çözülmesi anlayışını geliştirmiş ve çevre yönetiminde yerel yönetimler lehine “eksen değişimi” yaşanmıştır. Bu çalışma ile çevre yönetiminde merkezi ve yerel yönetimlerin değişen rolleri, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ele alınmış ve günümüze kadar nasıl bir seyir izlediği de belirtilmiştir. Dolayısıyla çalışmada, hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı çevresel sorunlarla mücadelede merkezi ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının dünyadaki gelişmelere paralel olarak nasıl değiştiğini teorik düzeyde yapılan analizlerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışmada çevre yönetimine ilişkin merkezi ve yerel yönetimlerin sorumlulukları, ilgili mevzuat kapsamında kendileri için çizilmiş sınırlar dahilinde tartışılmıştır. Bu bağlamda çevre ve çevreye ilişkin gelişmelere değinildikten sonra çevre sorunlarıyla etkin mücadele için çağdaş değerleri esas alan çevreye ilişkin bir yönetim modeli geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çevre yönetimi, çevre sorunları, merkezi yönetim, yerel yönetim.

Abstract
In the world of the last two centuries, environmental problems that have increased and become different due to industry and rapid urbanization and methods of combating these problems have always been discussed. As a result of globalization and decentralization, especially since the 1970s parallel with it, as well as environmental awareness and environmental rights of the third generation of collective rights on the basis of starting to be addressed, environmental problems, has become one of the priority issues of the interest of both states and international actors. In this context, especially since the 1980s, developments in Environmental Management in our country have gained momentum and environmental management has been tried to be realized through ministries and provincial organizations with the legislation created. In the following years, local values and local actors gained importance with localization, environmental problems were solved through units closest to the public, and “Axis change” was experienced in Environmental Management in favor of local governments. In this study, the changing roles, powers and responsibilities of Central and local governments in environmental management were discussed and how they have followed a course to this day. Therefore, in the study, it was attempted to determine how the duties and responsibilities of Central and local governments in the fight against environmental problems caused by rapid urbanization have changed in parallel with developments in the world by analyzing them at a theoretical level. In this context, after addressing the developments related to the environment and the environment, an environmental management model based on contemporary values was tried to be developed in order to effectively combat environmental problems.

Keywords
Environmental management, environmental problems, central government, local government.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri