Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS ON GLASS CEILING AS A CAREER BARRIER

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Merve UÇAR  & Sibel GÜVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 215-228
DOI Number: :
Cite : Merve UÇAR & Sibel GÜVEN, (2020). İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVANA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 57, p. 215-228. Doi: 10.17121/ressjournal.2834.
1191    766


Özet
Tarih boyunca kadınlar, günümüzde olduğu kadar çalışma hayatına dâhil olamamışlardır. Yönetimde kadınların temsil edilmiyor olmaları evrensel geçerliliği olan bir durumdur ve kadınlar iş hayatında üst kademe yöneticiliğine yükselmekte saydam bir tavanla karşılaşmaktadırlar. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu öğretmenlik mesleğinde kadın yöneticilerin azınlıkta olduğu görülmektedir. Kadın öğretmenler üst pozisyonlara yükselme aşamasında cam tavan engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin cam tavana ilişkin görüşlerini, karşılaştıkları kariyer engellerini ve bu engellerle başa çıkma stratejilerini belirlemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak çalışma grubunu Çanakkale Merkez ve ilçelerinde devlet okullarında görev yapan ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. İlkokul öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirildiği bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Toplanan veriler Maxqda programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğunun cam tavan kavramını bir “engel” olarak gördükleri saptanmıştır. Cam tavan hakkında fikrini belirtmeyen ve bilmediğini belirten öğretmenlerin cam tavan hakkında bir fikre sahip olanlara göre çoğunlukta olduğu görülmüştür. İlkokul öğretmenleri girdikleri sınavları ve mülakatları kariyer engeli olarak gördüğünü belirtmiş bunlarla ilgili başa çıkma stratejisi olarak da genelde engellere kayıtsız kaldıklarını ve umursamadıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Cam Tavan, Kariyer Engeli, İçerik Analizi

Abstract
Throughout history, women have not been as involved in working life as they are today. The fact that women are not represented in the management is a situation that has universal validity and women face a transparent ceiling in promoting to senior management in business life. It is seen that female administrators are in the minority in the teaching profession, which is mostly women. Female teachers are faced with glass ceiling obstacles during their promotion to top positions. The aim of this study is to determine primary school teachers' views on the glass ceiling, the career barriers they face and their strategies to cope with these obstacles. In accordance with the purpose of the study, the study group consists of primary school teachers working in Çanakkale city center and its districts. Qualitative research method was used in this study in which primary school teachers' opinions were evaluated. It was collected with open-ended questions in the research. Collected data were subjected to content analysis using the Maxqda program. According to the results of the research, it was determined that most of the participants saw the glass ceiling concept as an "obstacle". It was found out that the teachers who did not express their opinion about the glass ceiling and stated that they did not know were more than the ones who had an idea about the glass ceiling. Primary school teachers stated that they consider the exams and interviews they take as career barriers, and as a coping strategy, they generally remain indifferent to obstacles and do not care.

Keywords
Glass Ceiling, Career Barrier, Content Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri