Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN ANA DİLİN DÜŞÜNCE YAPISINDAKİ GENETİK ÖZNELLİĞİNE ETKİSİ

THE EFFECFS OF THE EDUCATION RECIVED BY THE PROSPECTIVE TEACHERS OF ENGLISH ON THE HUMANISTIC GENESIS STRUCTURE OF THEIR MOTHER TONGUE

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN ANA DİLİN DÜŞÜNCE YAPISINDAKİ GENETİK ÖZNELLİĞİNE ETKİSİ

 
Yazar : Yusuf AVCI  & Almıla SATILMIŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 56
Sayfa : 217-226
DOI Number: :
Cite : Yusuf AVCI & Almıla SATILMIŞ, (2020). İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN ANA DİLİN DÜŞÜNCE YAPISINDAKİ GENETİK ÖZNELLİĞİNE ETKİSİ . Route Education and Social Science Journal , 56, p. 217-226. Doi: 10.17121/ressjournal.2833.
1034    878


Özet
Dil, kendisini oluşturan toplumun en somut örneğidir. Dilin içerisinde topluma ait bütün değerlerin, kültürün ve düşünce yapılarının izleri görülmektedir. Bu sebeple dil öğrenmek demek dilin sadece yapısını öğrenmek anlamına gelmez. Sahibi olduğu toplumun düşünce, kültür ve sosyal yapısını da öğrenmek anlamına gelir. Bütün doğal diller oluşumları itibariyle ya nesnel özellik ya da öznel özellik gösterirler. Bu öznel özellikler cümle üzerinden incelenir. Bu araştırma dil ile düşünce ilişkisine bağlı olarak yüzeysel yapıya yansımış olan cümleye bakarak bir dilin nesnel yapı mı, öznel yapı mı gösterdiğini anlamayı amaçlamaktadır. Türkçenin başka kültürlerin etkisiyle öznel yapıdan nesnel yapıya kaydığı yolunda görüşler vardır. Bu kaymalar kendi kültürünü özümseyememiş kişilerin herhangi bir yabancı dil öğrendiğinde hedef dilin düşünce kodlarının etkisinde kaldığını gösterir. Bu kapsamda dilin düşünceler üzerine olan etkisini anlamak amacıyla yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin düşünce yapıları incelenmiştir. Bu çalışma anket yöntemi ile yapılmıştır. Dillerin nesnellik ve öznellik durumları kaynaklar üzerinden tespit edilmiştir. Dillerin bu özelliğini dilin sahibi olduğu toplumun sosyal yaşantısında da görmek mümkündür. Araştırmanın sonucunda kullanılan dilin düşüncelerimizi ne kadar doğru yansıttığı verilerle tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
düşünce, dil, öznellik, nesnellik, toplumun yapısı, kültür, düşünce yapısı

Abstract
Language is the most concrete example of the society that composes it. Traces of all values of language, culture and intellectual structures of society are seen. Therefore, learning a language does not only mean learning the structure of the language. It also means learning the thought, culture and social structure of the society it has. All natural languages display either humanistic genesis or materialistic genesis characteristics in terms of their formation. These subjective properties are examined through sentences. This research aims to understand whether a language shows an objective or a subjective structure by looking at the sentence reflected in the superficial structure depending on the relationship between language and thought. There are opinions that Turks transition from the materialistic genesis to the humanistic genesis under the influence of other cultures. These changes show that people who do not absorb their culture learn the target language when they learn any foreign language. In this context, the thinking structures of students studying foreign languages have been examined in order to understand the effect of language on thoughts. This study was carried out with the survey method. Humanistic genesis and materialistic genesis of languages are determined through resources. It is possible to see this feature of languages in the social life of the society. As a result of the research, it is determined with the data how accurately the language used reflects our thoughts.

Keywords
consideration, language, humanistic genesis, materialistic genesis, social structure, culture, from

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri