Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINLARDA SITTING-RISING TESTİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ BAZI MOTORİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SITTING-RISING TEST AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL SOME MOTORIC ALONG WITH ANTHROPOMETRIC FEATURES IN WOMEN

KADINLARDA SITTING-RISING TESTİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ BAZI MOTORİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Gönül YAVUZ  - Serkan İBİŞ & Zait Burak AKTUĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 56
Sayfa : 189-198
DOI Number: :
Cite : Gönül YAVUZ - Serkan İBİŞ & Zait Burak AKTUĞ, (2020). KADINLARDA SITTING-RISING TESTİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ BAZI MOTORİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 56, p. 189-198. Doi: 10.17121/ressjournal.2825.
869    605


Özet
Günümüzde kişilerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek ve sağlık durumları ilgili bilgi almak için farklı ölçüm yöntemleri kullanılmasına karşın, yerli literatürde bu parametreleri sitting-rising testi (SRT) ile belirleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın [1] amacı kadınlarda SRT ile fiziksel aktivite düzeyi (FAD), bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi, [2] amacı SRT kategorilerine göre FAD, bazı motorik ve antropometrik özellikler arasındaki farkın belirlenmesidir. Çalışmaya 35-55 yaş arası sağlıklı sedanter 200 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon analizi, SRT kategorileri arasındaki farkı belirlemede One Way Anova testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, kadınların SRT puanı ile antropometrik özellikler arasında negatif yönlü; SRT puanı ile FAD ve motorik özellikler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak, SRT puanın hem antropometrik hem de motorik özellikler ile ilişkili olduğu, bu özelliklerin FAD’ni artırarak geliştirilebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Kadın, Sitting-Rising Test, Fiziksel Uygunluk.

Abstract
Although different measurement methods are used today to determine the physical fitness levels of individuals and to obtain information about their health status, there is no study in the domestic literature that determines these parameters with the sitting-rising test (SRT). The aim of the study [1] is to investigation of the relationship between SRT and physical activity level (PAL), some motoric along with anthropometric features in women, [2] the purpose of the study is to determine the difference between the PAL according to the SRT categories, and some motoric along with anthropometric features. A total of 200 women among the healthy sedentary people between the ages of 35 and 55 voluntarily participated in the study. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between variables, and the One Way Anova test was used to determine the difference between SRT categories. As a result of the data obtained, the negative direction between of women the SRT score and the anthropometric features; It was determined that there is a significant positive correlation between the SRT score and PAL and motor features (p <0.05). As a result, it can be said that the SRT score is related to both anthropometric and motoric features, and these features can be improved by increasing the level of physical activity

Keywords
Women, Sitting-Rising Test, Physical Fitness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri