Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ HAKKINDA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

A REVIEW OF THE SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ VIEWS ABOUT TEACHING SOCIAL STUDIES IN SPECIAL EDUCATION

ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ HAKKINDA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : ALİ MEYDAN  - Fitnat TAVACI & İlhami SARIÇAM  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 56
Sayfa : 199-216
DOI Number: :
Cite : ALİ MEYDAN - Fitnat TAVACI & İlhami SARIÇAM, (2020). ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ HAKKINDA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 56, p. 199-216. Doi: 10.17121/ressjournal.2814.
1163    711


Özet
Türkiye’de sosyal bilgiler, ilkokul ve ortaokul kademelerinde zorunlu ders olarak verilmektedir. Ancak bireyin sosyal bilgilere ihtiyacı yalnızca belli eğitim dönemleri ile sınırlandırılamayacak kadar önemlidir çünkü bireyin sosyal bilgilere ihtiyacı kendisini tanıma ve çevresini anlamlandırma ihtiyacı ile başlayarak yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sosyal bilgilere ihtiyacın en fazla olduğu eğitim alanlarından birisi de özel eğitimdir. Bu nedenle araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin sosyal bilgilere ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemine uygun olarak olgubilim deseninden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Nevşehir ve Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim mesleki eğitim okullarındaki 120 özel eğitim öğretmeni ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler ise nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin sosyal bilgiler algılarının önemli bir kısmını Tarih Öğretimi, Coğrafya Öğretimi, Sosyoloji, Hayat Bilgisi ve Vatandaşlık Bilgisi’nin oluşturduğu; derslerinde öğrencilere sosyal bilgilere yönelik bağımsız yaşama becerileri, iletişim becerileri kazandırdıkları ve sosyal hayata uyum sağlama etkinlikleri gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Özel eğitimde verilmesi düşünülen en önemli 3 değerin sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik olduğu, özel eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesi için kahvaltı etkinlikleri, doğa gezileri, müze ziyaretleri, sinema ve tiyatro etkinlikleri, dans gösterileri, sportif faaliyetler, sanat faaliyetleri ve kutlama programları gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca özel eğitim öğretmenleri, özel eğitimde belirli gün ve haftalardan yararlanmanın öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri, toplumsal uyum becerileri kazanmaları, sosyalleşmeleri, milli ve manevi değerlerin farkına varmaları için etkili ve gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Özel Eğitim, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen Görüşleri

Abstract
Social studies in Turkey are taught as a compulsory subject in primary and secondary school levels. However, the individual's need for social studies is so important that it cannot be limited only to certain educational periods, because the individual's need for social studies is a lifelong process starting with the need to know himself and make sense of his environment. One of the educational fields that need social studies the most is special education. For this reason, the aim of this research is to determine the views of the special education teachers on social studies. In this study, the phenomenology design was used in accordance with the qualitative research method. An interview form was used as the data collection tool. The data of the research were obtained from the interviews made with 120 special education teachers at the special education vocational education schools affiliated to the Ministry of National Education in Nevşehir and in Ankara in the 2019-2020 academic year. The data obtained were analyzed by the descriptive analysis, one of the qualitative data analysis techniques. As a result of the research, it has been found out that a significant part of the special education teachers’ perceptions towards social studies consists of History Teaching, Geography Teaching, Sociology, Life Studies and Citizenship Studies and that they provide students with independent living skills, communication skills and perform activities to adapt to social life in their classes. It has been determined that the three most important values that are considered to be taught in special education are love, responsibility and helpfulness, and breakfast activities, nature trips, visiting museums, cinema and theater activities, dance shows, sports activities, art activities and celebration programs are held for the socialization of special education students. In addition, special education teachers have stated that benefiting from important days and weeks in special education is effective and necessary for students in order to learn by doing and living, gain social adaptation skills, socialize, and be aware of the national and moral values.

Keywords
Special Education, Teaching Social Studies, Teachers’ Views

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri