Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE EGE DENİZİ VE BÖLGESİ

STRATEGIC ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY POLICIES: AGEAN SEA AND ITS REGION

STRATEJİK ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE EGE DENİZİ VE BÖLGESİ

 
Yazar : Ömer Fuad KAHRAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 56
Sayfa : 135-146
DOI Number: :
Cite : Ömer Fuad KAHRAMAN , (2020). STRATEJİK ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE EGE DENİZİ VE BÖLGESİ. Route Education and Social Science Journal , 56, p. 135-146. Doi: 10.17121/ressjournal.2811.
973    708


Özet
Türkiye’nin enerji yönetimi konusundaki stratejileri ve politikaları temel çatıda enerji tasarrufu, verimliliği, enerjinin etkin ve yerinde kullanımı, enerji yollarının güvenliğinin sağlanması, bu kapsamda dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ile ayrıca iklim değişikliğine karşı mücadele ve çevre haklarının korunması şeklinde özetlenebilir. Enerji politikaları bağlamında Türkiye bulunan Karadeniz doğalgaz rezervleri ile bile dışa bağımlılığını sürdürmek zorundadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde enerji politikaları stratejilerinin ülkenin genel milli politikaları, ekonomik ve güvenlik politikaları bağlamında da önemli bir yeri işgal ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle Ege Denizi hem enerji yollarının güvenliği ve aktarımı noktasında hem de enerji üretimine katkı sağlama potansiyelinin araştırılması noktasında enerji politikalarının ve Türkiye’nin jeo-stratejik güvenliğinin sağlanmasında ve bunun korunmasında öne çıkmaktadır. Ayrıca Ege Denizi bölgesi ve çevresinin stratejik olarak enerji tüketimi konusunda Avrupa ile enerji üretimi konusunda Ortadoğu ve Asya bölgeleri arasında yer alması sebebiyle enerji transferi mertebesinde ülke enerji politikalarına da katkı sunduğu bilinmektedir. Çalışma kapsamında Ege denizinin enerji politikaları ve stratejileri kapsamında değerlendirilmesi ele alınmıştır. Çalışmada bu minvalde stratejik yönetim ve enerji yönetiminin iki ana başlık halinde değerlendirildiği ve nihayetinde Ege denizi ve çevresinin Türkiye açısından bağlama dahil edildiği üçüncü bir başlıktan oluşmaktadır. Sonuç kısmında ise Türkiye’nin stratejik enerji yönetimi çerçevesinden Ege denizinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Yönetim, Enerji Yönetimi, Enerji Politikaları, Ege Denizi

Abstract
Turkey's energy strategy and policies can be summarized as sustaining energy efficiency, energy savings, use of energy efficient and ensuring the safety of the site and energy routes. In addition, in this context, reducing external dependency and ensuring sustainable development, struggling over climate change and protecting environmental rights can be added. In the context of Turkey's dependence on foreign energy policy would be an ongoing problem even with the natural gas reserves recently found in Blacksea Region. When evaluated in this respect, it is understood that energy policy strategies occupy an important place in the context of the country's general national policies, economic and security policies. For these reasons, the Aegean Sea is important both at the point of security and transmission of energy routes and at the point of researching its potential to contribute to energy production –and also ensuring the policies of energy, economy and geostrategic security of Turkey. In addition, it is known that the Aegean Sea region and its surroundings are strategically located in between Europe where energy consumption rates have been high and the Middle East and Asia regions where energy production centers, which it means contributing to the energy transfer policies. The study aimed to contain the evaluation of the Aegean Sea within perspective of energy policies and strategies. In this manner, it is structured as two main topics of (1) strategic management and (2) energy management, and then the study is included the attempts of connecting the Aegean sea and these two concepts.

Keywords
Strategic Management, Energy Management, Energy Policies, Aegean Sea

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri